Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pūļa finansēšanas platformas attīstība finanšu iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Development of a Crowdfunding Platform in a Financial Institution"
Autors Dainis Budrevičs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Nadežda Semjonova, vad.pētnieks (pēcdokt.), Dr.oec.
Anotācija Budrevičs D. Pūļa finansēšanas platformas attīstība finanšu iestādē: Maģistra darbs/ D.Budrevičs.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 117 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 14 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir, izmantojot pūļa finansēšanas teorētisko un praktisko aspektu izpēti, izstrādāt pūļa finansēšanas platformu finanšu iestādē. Analītiskajā daļā raksturota AS “Citadele banka”, analizēti pūļa finansēšanas un klasiskās kreditēšanas jēdzieni, veikts pūļa finansēšanas un klasiskās kreditēšanas salīdzinājums un apskatīta līdzšinējā pūļa finansēšanas platformu pasaules pieredze. Lietišķajā pētījumu daļā izstrādāta AS “Citadele banka” SVID matrica jauna pakalpojuma ieviešanai, ar aptaujas anketu un ekspertu interviju palīdzību noskaidrota pūļa finansēšanas platformas nepieciešamība un tās vēlamā attīstība finanšu iestādē. Pētījuma aprēķinu daļā ir veikts AS “Citadele banka” kvantitatīvo rādītāju novērtējums, un veikta pūļa finansēšanas platformas projekta risku izvērtēšana, veikta nozīmīgāko risku samazināšanas pasākumu pamatošana. Projekta daļā izveidots projekta laika grafiks, un veikta tā analīze, izstrādāts projekta izmaksu budžets un veikta projekta naudas plūsmas analīze. AS “Citadele banka” ir Latvijā ceturtā lielākā banka pēc izsniegto kredītu apjoma, un trešā lielākā pēc klientu skaita, un viens no taktiskajiem soļiem, kā uzņēmums īstenos savu stratēģiju kļūt par "primārās izvēles banku" privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, ir attīstot jaunas tiešsaistes banku funkcijas, kas piesaistītu klientus. Darbā izstrādātā pūļa finansēšanas platformas projekta attīstība finanšu iestādē parādītu uzņēmumu kā sociāli aktīvi, mūsdienīgi domājošu iestādi, palielinātu gan privātpersonu klientu skaitu, gan juridisko personu klientu skaitu, un ilgtermiņā palielinātu uzņēmuma ieņēmumus.
Atslēgas vārdi pūļa finansēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā crowdfunding
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 18:56:50