Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Servisa kvalitātes faktori Latvijas ēdināšanas nozarē
Nosaukums angļu valodā Service Quality Factors in Latvian Catering Industry
Struktūrvienība 02064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Jeļena Titko
Recenzents
Anotācija Anna Korvena-Kosakovska. Maģistra darbs. Servisa kvalitātes faktori Latvijas ēdināšanas nozarē – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, BALTECH Studiju Centrs, Maģistra programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2019.g. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 80 lapaspuses (neieskaitot pielikumus). Maģistra darbs sastāv no: Ievads, Analītiskā daļa, Pētījuma metodoloģija, Pētījuma rezultāti, Secinājumi un rekomendācijas, Literatūras saraksts. Darbs satur 23 tabulas un 24 attēlus. Literatūras saraksts ietver 94 informācijas avotus un ir darbā 6 pielikumi. Pētījuma aktualitāte: Lai bizness attīstītos un būtu konkurētspējīgs tirgū, ir jānodrošina augsts servisa kvalitātes līmenis un jāapmierina klienta velmes. Tā kā Latvijas ēdināšanas nozares tirgū ir augsta konkurence, ir svarīgi saprast kādi ir galveni servisa kvalitātes elementi, kuri ir būtiski Latvijas klientam; kas var sabojāt klienta priekšstatu par uzņēmumu un vai atšķīrās klientu prasības pret ēdināšanas servisu nozarē atkarībā no dzimuma un dzīvesvietas. Pētījuma mērķis: identificēt galvenos servisa kvalitātes faktorus Latvijas ēdināšanas nozarē. Pētījuma metodes: Lai iegūtu datus, tika veiktas literatūras analīze, sekundāro datu analīze (statistika) un aptauja. Lai pārbaudītu autora izstrādātas anketas ticamību, tika veikts pazīmju iekšējā nepretrunīguma tests, ar Kronbaha α koeficientu. Iegūto datu apstrādei tika veikti grafiskā analīze, trenda analīze, frekvences analīze, ierindošana, korelācijas analīze un daudzdimensiju analīze (PCA). Datu apstrāde tika veikta ar MS Excel un IBM SPSS rīkiem. Pētījuma rezultāti: Ir izstrādāta jauna vērtēšanas metode (anketa), ar kuras palīdzību ir iespējams novērtēt pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar Latvijas ēdināšanas nozares servisa kvalitāti. Kā arī tika izstrādāts Latvijas ēdināšanas nozares sniegto pakalpojumu kvalitātes modelis, kas prioritāri sagrupē servisa pakalpojumu kvalitātes elementus atbilstoši Latvijas klientu prasībām.
Atslēgas vārdi servisa kvalitāte, ēdināšanas nozare, klientu apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā service quality, catering, food service, customer satisfaction
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2019 15:22:48