Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējas ārvalstīs”
Nosaukums angļu valodā ,,Promotion opportunities of international relations of Latvian culture abroad”
Autors Klinta Grīmiņa
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Līga Jankova
Recenzents RTU SESTEL katedras starptautisko projektu vadītāja A.Batenko
Anotācija Bakalaura darba autore Klinta Grīmiņa izstrādāja darbu, kura temats ir „Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējas ārvalstīs”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt un izstrādāt priekšlikumus Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanas iespējām ārvalstīs. Bakalaura darba tēma tika sašaurināta, jo pētījuma priekšmets izvēlēts, balstoties uz emigrējušo latviešu skaita koncentrāciju trīs Eiropas Savienības dalībvalstīs, tika salīdzinātas trīs valstis, kurās emigrējušo latviešu skaits ir visievērojamākais. Darbā īpaša uzmanība pievērsta tieši diasporu nozīmei Latvijas kultūras starptautisko sakaru veicināšanā. Darba pirmajā daļā tiek pētītas pētnieku izstrādātās kultūras starptautisko sakaru definīcijas, pētīti kultūras starptautisko sakaru īstenošanas veidi un definēti to novērtēšanas indikatori. Otrajā daļā tiek veikta kultūras nozares analīze Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā un Vācijā. Trešajā daļā tiek analizēts Latvijas valsts budžeta programmu saņemtais finansējums kultūras sakaru veicināšanai, analizēti aptaujas dati par Latvijas kultūras patēriņu ārvalstīs, kā arī izveidoti kultūras starptautisko sakaru īstenošanas modeļi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 27 attēli, 23 tabulas un 6 pielikumi uz 15 lappusēm. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas kultūra, diasporas, Apvienotā Karaliste, Īrija, Vācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian culture, Latvian diaspora, United Kingdom, Ireland, Germany
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 10:33:15