Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums ''Ar veltni sablīvējama betona (RCC) pielietošanas iespējas ceļa segumam un nestspēju analīze''; inženierprojekts ''Pašvaldības autoceļa ''Dārzniecības ceļš'' km 0.000-2.040 pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā''
Nosaukums angļu valodā ''The Analysis of the Application potential of Rolter-Compacted Concrete (RCC) for Road Surface and its Load Carrying Capacity''; Engineering Design Project ''The Reconstruction of ''Darzniecibas Municipality Road''at 0.000-2.040 km Mark in the Varve Rural Territory, Ventspils Municipality''
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents
Anotācija Bieži tiek runāts par slikto ceļa stāvokli Latvijas autoceļu tīklā. Nozares vadošo organizāciju speciālisti pēta un meklē jaunas alternatīvas esošo ceļa tīklu uzlabošanai. Viena no alternatīvām ir ar veltni sablīvējama betona (RCC) pielietošana ceļa segumam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ar veltni sablīvējama betona (RCC) pilnu ražošanas un iestrādes procesu, to pielietošanas iespējas ceļa segumam un nestspēju analīzi, apkopojot pasaules pieredzi un atziņas, par būvniecības procesu un pielietošanas iespēju ceļa segumam. Darba mērķa sasniegšanai nepieciešams bija veikt sekojošus uzdevumus: 1. Iepazīties ar valčbetona kā ceļa seguma materiālu, veikt citu valstu pieredzes apskatu valčbetona izmantošanā; 2. Izpētīt pilnu valčbetona ražošanas procesu un pielietotos materiālus; 3. Aplūkot RCC darba izpildi, iestrādes tehnoloģiju un mehānismus; 4. Izvērtēt valčbetona pielietošanu ceļa segumam un konstruktīvo kārtu ietekmi uz segas nestspēju; 5. Izstrādāt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt Pašvaldības autoceļa ''Dārzniecības ceļš'' km 0.000-2.040 pārbūve projektu. Pašvaldības autoceļa pārbūves projekts paredz jaunas segas pilnas konstrukcijas izbūvi un jaunas virszemes un gruntsūdens novadīšanas novadgrāvju un caurteku sistēmas atjaunošana un būvniecība, nedaudz uzlabojot trasējuma taišņu-līkņu kopumu un maksimāli saglabājot esošo apbūves līmeni. Bakalaura darba ar inženierprojekta apjoms – 245. lpp.,tas satur 106 attēlus, 46 tabulas, 5 shēmas, 2 grafiki, 25 informācijas avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Ar veltni sablīvējams betons
Atslēgas vārdi angļu valodā Rolter Compacted Concrete
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 08:44:38