Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Change Management Processes in a Company
Autors Lauma Trautmane
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents J. Pildavs, docents (prakt.) p.i.
Anotācija Bakalaura darba autors: Lauma Trautmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti divdesmit seši attēli, piecpadsmit tabulas, trīs formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: četrdesmit divi avoti angļu valodā un seši avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā autore norāda uz pārmaiņu nepieciešamību juridisko pakalpojumu un grāmatvedības nozares uzņēmumos. Pirms pārmaiņu ieviešanas uzņēmumā ir nepieciešams izpētīt gan uzņēmuma, gan nozares gatavību pārmaiņām, tādēļ darba pamatā ir stratēģisko modeļu analīze. Modeļu pielietošana konkrētam uzņēmumam palīdz noteikt, kādas stratēģijas būtu uzņēmumam jāpielieto, lai notiktu veiksmīgas pārmaiņas un uzņēmums attīstītos. Pārmaiņu vadīšanā ir būtiski uzklausīt un atbalstīt darbiniekus, lai nerastos pretestība. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Trautmane, L. (2019). Pārmaiņu vadīšanas procesu novērtējums uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 59 lpp.
Atslēgas vārdi Pārmaiņu vadīšana, stratēģiskie uzņēmuma modeļi, hierarhiju analīzes metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Change Management, strategic models for enterprise, analytic hierarchy process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 21:51:40