Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Polimērmodificēta bitumena izpēte izmantojot fluoroscences mikroskopu” (“Gaismas ielas pārbūve Aizkrauklē”)
Nosaukums angļu valodā “Research of Polymer Modified Bitumen Using a Fluorescence Microscope” (“Reconstruction of Gaismas Street in Aizkraukle”)
Autors Romāns Kornišovs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents ceļu būvinženieris, A.Riekstiņš, VAS "LVC" AKC
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Polimērmodificēto bitumenu izpēte izmantojot fluorescences mikroskopu”. Kā galvenais darba mērķis tika izvirzīta polimermodificēto bitumenu struktūru izpēte izmantojot fluorescences mikroskopu un salīdzināt iegūtus rezultātus ar LVS EN 13632:2010 Latvijā adaptēto standarta “Bitumens un bitumena saistvielas. Polimēra dispersijas vizualizēšana ar polimēru modificētā bitumenā” paraugiem. Šī darba ietvaros tiek apskatīti visplašāk izmantotie polimēru modifikatori Latvijā. Tika detalizēti apkopotas to priekšrocības un trūkumi, ka arī struktūru atšķirības. Eksperimentālajā daļā tika veiktu polimermodificēto bitumenu pamatīpašību noteikšanas testi. Testi tika veikti atbilstoši noteiktiem LVS standartiem un rezultāti tika apkopoti tabulās. Tika veikta visu iegūto rezultātu analīze un salīdzinājumi, veikti atbilstoši secinājumi un priekšlikumi turpmākai tēmas attīstībai. Inženierprojekts „Gaismas ielas pārbūve Aizkrauklē” izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem. Rekonstrukcijas posma garums ir 1470 metri. Projektā paredzēta normālprofila NP10.5 ierīkošana, ka arī tika ievērtēta nepieciešamība ierīkot autostāvvietas un sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi atbilstoši mūsdienu normām un standartiem. Bakalaura darbs sastāv no 42 lapām, 12 tabulām, 9 attēliem un 20 literatūras avotiem. Inženierprojekts sastāv no 93 lapām. Kopējais bakalaura darba apjoms ar inženierprojektu – 153 lapas.
Atslēgas vārdi PMB, Bitumens, fluorescences, miksroskops, polimermodificētais, bitumens, būvmateriali
Atslēgas vārdi angļu valodā Polymer, Modified, Bitumen, Fluorescence, Microscope, PMB, building materials
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2019 22:12:55