Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Krievu salas attīstības iespējas un tās integrācija pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of Krievu Island and its Integration into the Urban Environment
Autors Anda Dručka
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.oec. K.Plotka
Anotācija Anda Dručka, 2019. Krievu salas attīstības iespējas un integrācija pilsētvidē. Maģistra darbs maģistra profesionālā grāda ekonomikā un ekonomista kvalifikācijas iegūšanai. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 85 lpp. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt Krievu salas attīstības iespējas un tās nākotnes perspektīvas Rīgas pilsētplānošanas kontekstā. Maģistra darba izpildes gaitā tika apzināta publicētā un nepublicētā literatūra par ilgtspējīgas pilsētvides galvenajiem attīstības faktoriem, nozīmīgākajiem pilsētvides un ostas integrācijas piemēriem Eiropā. Darba izstrādē, pēc iepazīšanās ar Rīgas brīvostas attīstības programmu 2019.-2028. gadam, Krievu salas attīstības plāniem un politikas plānošanas dokumentiem, veikta Krievu salas novērtēšana pēc PESTEL datu analīzes modeļa. Tāpat izstrādāta aptauja, kurā piedalījušies 3 nozares eksperti, ar mērķi noskaidrot viņu domas par Krievu salas attīstības perspektīvām nākotnē. Iegūtie rezultāti ļauj novērtēt galvenos attīstību veicinošos faktorus un galvenos trūkumus Krievu salas attīstības projektā. Tie parāda, ka Krievu salas attīstība nav iedomājama bez valsts institūciju, pašvaldības, uzņēmēju kopējas sadarbības un iedzīvotāju iesaistes, lai spētu sabalansēt ekonomiskās intereses, sociālos un vides jautājumus ilgtspējīgas pilsētvides un ostas darbības nodrošināšanai. Maģistra darbs sastāv no 85 lappusēm, tas ietver ievadu, 4 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu¸ 20 attēlus, 4 tabulas, 2 pielikumus. Darbā izmantoti 76 literatūras avoti, tajā skaitā 39 angļu valodā.
Atslēgas vārdi pilsētvide, teritoriālā plānošana, PESTEL, ostas aktivitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā urban environment, spatial planning, PESTEL, port activities
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 14:13:20