Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Pļaviņu starpstacijas darba tehnoloģija
Nosaukums angļu valodā Operational technology of Plavinas intermediate station
Autors Ņikita Grišmanovskis
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ļubova Kirillova
Recenzents Ļubova Pučinska, SIA LDZ "Cargo", Kravu pārvadājumu statistikas nodaļas vecākā statistiķe
Anotācija Grišmanovskis, Ņ. Pļaviņu starpstacijas darba tehnoloģija: Bakalaura darbs / Ņ. Grišmanovskis, L. Kirillova. – Rīga: RTU TMF TI Dzelzceļa transporta katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “ Dzelzceļa transports”, 2019. - 59 lpp. Darba merķis ir izpētīt un izanalizēt dzelzceļa starpstacijas Pļaviņas kustības organizācijas pamatprincipus, kā arī kravas vilcienu apstrādes tehnoloģiju un dzelzceļa kravu pārvadājumus. Pirmajā darba daļā ir sniegti salīdzinošie dati par galvenajiem Latvijas transporta veidiem, tiek analizēta dzelzceļa kravu pārvadājumu dinamika, tiek pētīta Latvijas dzelzceļa vēsture un esošais stāvoklis, ņemot vērā apgūtos datus. Otrajā darba daļā ir aprakstīts stacijas Pļaviņas tehniskais raksturojums un tās ekspluatācijas darba raksturojums, tiek analizēts stacijas vietējais darbs, tiek pētīta vagonplūsma un vietējā darba plānošana. Trešajā darba daļā ir apreķināta vagonu diennakts plūsma, noliktavas parametri, kraušanas darbu mašīnu skaits, noteiktas kravu apstrādes pašizmaksas un izstrādāta jaunas dzelzceļa pārbrauktuves nepieciešamība un aktualitāte. Ceturtajā daļā ir aprakstīta Pļaviņu stacijas drošas funkcionēšanas nodrošināšana. Piektajā daļā tiek pētīta dzelzceļa transporta objektu iedarbība uz apkārtējo vidi un aprakstīti pasākumi, kuri palīdz samazināt vai vispār atbrīvoties no dzelzceļa transporta ietekmēs uz vidi. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par Pļaviņu starpstacijas darba tehnoloģijas pilnveidošanu. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas un secinājumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 18 attēli,6 tabulas un 22 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu valodā, 9 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 4. lpp.
Atslēgas vārdi Pļaviņu starpstacija; stacijas Pļaviņas tehniskais raksturojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Plavinas intermediate station; technical characteristics of Plavinas station
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 14:40:00