Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projekta risku pārvaldības shēmas izstrāde vidējas svarīguma pakāpes projektiem
Nosaukums angļu valodā Designing a Project Risk Management Scheme for Projects of Moderate Importance
Autors Darja Bistrova
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Vineta Minkēviča
Recenzents Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Anotācija Tirgus nemitīgi pieprasa, lai tā dalībnieki palielinātu savas konkurences spēju priekšrocības, līdz ar to samazinātu projektu izpildes termiņus un celtu projektu kvalitāti. To izdarīt ir neiespējami bez pienācīgas projekta risku kontroles īstenošanas. Vajadzīgas tādas pieejas risku pārvaldīšanā, kas ļautu veikt to vadību pieņemamā līmenī, parāk daudz nenoslogojot budžetu vidējos un mazos projektos. Tādēļ šī darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus riska pārvaldības procesa organizācijai vidēja nozīmīguma pakāpes projektos. Mērķa ietvaros ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: • veikt projektu kategorizācijas principu un pieeju izpēti; • veikt projekta riska vadības metodoloģiju izpēti; • pētīt kategorizācijas principa pielietojuma iespējas, lai izvēlētos pieeju riska pārvaldībai; • piedāvāt pamatotu shēmu riska pārvaldības procesa organizācijai vidējas nozīmīguma pakāpes projektos. Darba gaitā tika pētīta atbilstoša literatūra, kas ietver projektu vadības pamatus, projektu veidus un riska pārvaldības procesu un metodoloģijas; tika analizēti un izcelti apskatītās literatūras galvenie aspekti, kas bija saistoši turpmākam darbam. Darbā tika izskatītas vidēji nozīmīgu projektu raksturīgās iezīmes un piedāvāts projektu kategorizācijas pēc lieluma princips. Darba rezultātā ir izstrādāta pieeja riska pārvaldības procesa organizācijai vidēja nozīmīguma pakāpes projektos, ka arī veikta tās detalizēta salīdzināšana ar eksistējošo, vispārīgo metodiku. Ir izstrādāts algoritms un instrukcija pakāpeniskai piedāvātās risku pārvaldības pieeju īstenošanai vidēja nozīmīguma pakāpes projektam. Tiek piedavāts metodes ieviešanas piemērs MS Excel datu bāzē. Darba apjoms - 52 lpp., 9 tabulas, 14 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Risku pārvaldība, projekts, projektu kategorizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, project, project categorization
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 11:21:04