Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas risinājumi vienotajā Eiropas Savienības tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Application of Value Added Tax in the European Union Single Market”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents M.Jurušs, RTU MNK asoc. profesors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma- “Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas risinājumi vienotajā Eiropas Savienības tirgū” ir izvēlēta, jo arvien biežāk tiek runāts par šī nodokļa sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu, lai sniegtu atbalstu nozarēm un samazinātu cenas tajās saražotajiem produktiem. Pievienotās vērtības nodoklis ir viens no netiešajiem nodokļiem, kas veido lielu daļu no kopējā iekasēto nodokļu apjoma. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt vai pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma piemērošana ir efektīvs līdzeklis atsevišķu tautsaimniecības sektoru darbības stimulēšanai un nodokļu plaisas samazināšanai. Pētījuma objekts – pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana, pētījuma priekšmets – pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošanas efektivitāte. Darbā veikti šādi uzdevumi: 1) izpētīt pievienotās vērtības nodokļa teorētiskos aspektus; 2) apskatīt ar to saistītu statistisko informāciju Latvijā un Eiropas Savienības valstīs un secināt pievienotās vērtības nodokļa nozīmi kopējā nodokļu sistēmā; 3) analizēt Eiropas Savienības ietvaru pievienotās vērtības nodoklim, akcentējot samazinātās likmes piemērošanas aspektus; 4) analizēt ar samazinātās likmes piemērošanu saistītu statistiku Latvijā un citās dalībvalstīs un secināt samazināto likmju piemērošanas ietekmi uz budžetu Latvijā, apkopot statistisko informāciju par sektoriem, kuros paredzēts piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi; 5) pamatojoties uz iepriekšējiem secinājumiem, prognozēt to attīstību pēc samazinātās likmes piemērošanas, secināt ieguvumus no plānotās likmes samazināšanas un piedāvāt iespējamās alternatīvas. Darbā lietotas šādas metodes: • vispārzinātniskā; • matemātiski statiskā metode; • empīriskā metode. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Darba pirmā daļa ir vispārējā informācija par pievienotās vērtības nodokļa regulējumu Latvijas valsts teritorijā. Otrajā daļā tiek apskatīts Eiropas Savienības varas institūciju noteiktais regulējums likmes samazināšanai un Latvijas līdzšinējā pieredze ar pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošanu pārtikas preču grupai. Trešajā bakalaura darba daļā tiek pētīta pievienotās vērtības nodokļa likmju samazināšanas efektivitāte. Darba apjoms ir 52 lapas puses. Darbā ievietota 1 tabula, 15 attēli un 1 formula, tika izmantoti 49 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi pievienotās vērtības nodoklis, nodokļi, netiešie nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā value added tax, taxes, indirect taxes
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 22:39:54