Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Jaunākās tendences satiksmes drošības uzlabošanā” (“Kuldīgas degradētās teritorijas "Veckuldīgas" labiekārtošana”)
Nosaukums angļu valodā “Recent Trends in Road Safety Improvement” (“Improvement of The Degraded Territory "Veckuldīgas " in Kuldīga”)
Autors Edgars Štāls
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents A.Buķevics, SIA "3C"
Anotācija Anotācija Bakalaura tēma ir „Jaunākās tendences satiksmes drošības uzlabošanā.” Bakalaura darba mērķis apskatīt iepriekšējā gadsimta satiksmes drošibas uzlabošanas līdzekļus izpētīt to ietekmi uz ceļu satiksmes negadījumiem, analizēt tos un salīdzināt ar mūsdienu satiksmes drošības uzlabošanas līdzekliem, salīdzināt satiksmes negadījumu skaitu un apskatīt jaunākos satiksmes drošību uzlabojošos līdzekļus un analizēt, kā tie palīdzes samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - 1. Analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par ceļu satiksmes drošības līdzekļiem, aprīkojumu, ceļa segumiem. 2. Izanalizēt ceļu satiksmes drošības līdzekļu, ceļa segumu, ainavas ietekmi uz satiksmes drošību. 3. Veikt jaunāko satiksmes drošības līdzekļu analītisko pētījumu. 4. Izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkota ceļa satiksmes drošības vēsture. Savukārt bakalaura darba otrajā daļā aplūkotas vispārējās ceļa satiksmes drošības problēmas. Bakalaura darba trešajā daļā aplūkoti jaunākie inovatīvie ceļu satiksmes drošību uzlabojošie risinājumi . Kuldīgas degradētās teritorijas “Veckuldīgas”labiekārtošana. Labiekārtošanas projekta mērķis ir panākt esošās ielas atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā teritorijā izveidot piebraucamos ceļus perspektīvām rūpnieciskās apbūves teritorijām, labiekārtot degradēto teritoriju. Brauktuves posma kopgarums 1. kārta - 1439 m 2. kārta - 244 m Brauktuves platums 6,00 m; 5,50m. Brauktuves segums asfaltbetons, ielas kategorija CIII, projektētais ātrums 50 km/h, atļautais braukšanas ātrums 50 km/h; 30 km/h. Ielas funkcija savienošanas un piekļuves funkcijas. Aprēķina transportlīdzeklis vilcējs ar piekabi. Esošā satiksmes intensitāte 300 trl./dnn, prognozētā satiksmes intensitāte 542 trl./dnn AADTj, pievestā 271 trl./dnn AADTj, smagie 90 trl./dnn, ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 3%, segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi, gājēju intensitāte 10 gājēji/h. Izbūvējamo ietvju, veloceliņu kopgarums ~1800 m, izbūvējamo ietvju, veloceliņu platums 1,50 m – 3,10 m, izbūvējamo ietvju, veloceliņu segums Betona bruģis, h=6 cm Bakalaura darbs satur 109 lpp., 21 attēlus, 14 tabulas, 32 bibliogrāfiskos avotus un 1 pielikums
Atslēgas vārdi iela, satiksme, tendences, labiekārtošana
Atslēgas vārdi angļu valodā street, traffic, trends, improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2019 14:05:11