Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Fosfātu jonu noteikšanas metodes izstrāde, validācija un pielietojamības pārbaude kalcija fosfātus saturošos biomateriālos
Nosaukums angļu valodā Development and validation of analytical procedure for determination of phosphate ion content in solutions and verification of method reproducibility on calcium phosphate biomaterials
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dagnija Loča
Recenzents Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darba ietvaros izstrādāta un validēta spektrofotometriskā fosfāta jonu noteikšanas metode. Literatūras apskatā apkopota informācija par kaulu un tā uzbūvi, sīkāk apskatot kaula sastāvā esošos jonus un to funkcijas. Tāpat darbā apskatīti kalcija fosfāta biomateriāli, kurus izmanto dabīgo kaulaudu reģenerācijai, ka arī dažādas analītiskās fosfāta jonu noteikšanas metodes. Fosfāta jonu (PO43-) koncentrācijas noteikšanai ūdens šķīdumos, izmantota UV- VIS spektrofotometriskā metode pie viļņa garuma λ = 460 nm. Metodes validācijas gaitā novērtēts metodes specifiskums, linearitāte, robustums, precizitāte, pareizība, standartšķīdumu stabilitāte laikā, noteiktas fosfāta jonu drošas koncentrācijas aprēķināšanas un noteikšanas robežas, kā arī novērtēts CaO matricas efekts uz izstrādātās metodes specifiskumu, precizitāti un atgūstamību. Izstrādātās metodes pielietojamība novērtēta, nosakot fosfāta jonu saturu kalcija fosfātus saturošos biomateriālos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1937. līdz 2019. gadam, izmantojot zinātniskās datu bāzes, zinātniskās grāmatas un interneta resursus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 65 lpp. Darbs satur 21 attēlus, 25 tabulas un tajā izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KAULS, FOSFĀTA JONI, NOTEIKŠANAS METODE, BIOMATERIĀLI
Atslēgas vārdi angļu valodā BONE, PHOSPHATE IONS, DETERMINATION METHOD, BIOMATERIALS
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 14:16:14