Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kopienas dārzi dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Community Gardens in Residential Settings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Madara Marcinkus
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta bakalaura programmas studentes Annas Līvas Knodzes darbā ‘’Kopienas dārzi dzīvojamā vidē’’ tiek pētīti dažādi kopienu dārzu veidi un aspekti, kas jāievēro to projektēšanā. Darba ietvaros lietota salīdzinošā metode, izmantojot pieejamo literatūru. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kā iespējams ierīkot kopienu dārzus un izpētīt aspektus, kas jāņem vērā konkrētu dārzu projektēšanā. Balstoties uz pieejamās literatūras un piemēru analīzi, darbā paredzēts veikt atbilstošus secinājumus bakalaura darba ietvaros projektētajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Darbs sastāv no divām daļām, kur pirmajā daļā analizēti trīs kopienu dārzu veidi- jumta, vertikālie un pagalma dārzi. Veicot literatūras analīzi, noskaidroti svarīgākie aspekti, kas jāņem vērā konkrēta kopienas dārza ierīkošanā. Darba ietvaros apzināti piemēri gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Darba otrajā daļā rakstīts skaidrojošais apraksts par projektēto daudzdzīvokļu ēku. Sasaistē ar bakalaura darba tēmu, projektētās ēkas teritorijā paredzēts ierīkot kopienas dārzus, ņemot vērā analīzē veiktos secinājumus. Secinājumos apzināti dažādu potenciālo kopienas dārzu priekšrocības un trūkumi, kā rezultātā rasti risinājumi projektā paredzētajai teritorijai. Secināts, ka dzīvojamā vidē kopienas dārzus visefektīvāk paredzēt jumta un pagalma līmenī. Bakalaura darba teorētiskais pētījums sastāv no 23 attēliem, 3 ilustrācijām, 1 tabulas un 36 izmantotajiem informācijas avotiem. Kopējais darba apjoms sastāda 38 lappuses.
Atslēgas vārdi Kopienas dārzs, urbānā dārzkopība, ārtelpa, kopiena
Atslēgas vārdi angļu valodā Community garden, urban gardening, outdoor space, community
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 04:54:01