Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Objekta atbilstības ugunsdrošības prasībām novērtēšanas procesa problēmas un pilnveidošanas risinājumu izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of process problem and improvement solutions for object preparing reports of compliance with fire safety regulation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gunita Sudāre
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Gļebs Markovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Gunita Sudāre, VUGD ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece. Diplomprojekta tēma: Objekta atbilstības ugunsdrošības prasībām novērtēšanas procesa problēmas un pilnveidošanas risinājumu izstrāde. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 56 lappusēm. Diplomprojekts satur 11 attēlu, 11 tabulu un 2 pielikumus. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām un 4 sadaļām un 8 apakšnodaļām. Pētījuma mērķis – izstrādāt vadlīnijas par atzinuma par atbilstību ugunsdrošības prasībām sagatavošanu. Galvenie diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Analītiskajā daļā tiek izpētīta VUGD kopējā statistika 7 gadu periodā par valsts ugunsdrošības uzraudzību un VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes statistika par atzinumiem par objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, kuri bija sagatavoti dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Teorētiskajā daļā tiek analizētas Ministru kabineta noteikumi atbilstoši kuriem VUGD amatpersonas izsniedz atzinumus par atbilstību ugunsdrošības prasībām. Tāpat šajā daļā aprakstīts atzinuma par atbilstību ugunsdrošības prasībām sagatavošanas process un konstatētās nepilnības. Praktiskajā daļā tika veikta VUGD amatpersonu anketas analīze, piedāvāti objekta atbilstības ugunsdrošības prasībām novērtēšanas procesa pilnveidošanas risinājumi, kā arī izstrādāts vadlīniju projekts. Diplomprojektā bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 24 informācijas avoti, tajā skaitā, 16 Ministru kabineta noteikumi, 3 Latvijas Republikas likumi, 3 VUGD iekšējais normatīvais akts, 1 interneta resurss un viens iekšējais VUGD dokuments. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Objekta atbilstības ugunsdrošības prasībām novērtēšanas procesa problēmas un pilnveidošanas risinājumu izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā State Fire and Rescue Service, Evaluation of Compliance with Fire Safety Requirements and Development of Solutions for Improvement
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 12:12:13