Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Bezūdens teritoriju ūdensapgāde ugunsgrēka gadījumā
Nosaukums angļu valodā Water supply of waterless areas in case of fire
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Edgars Vējš
Recenzents Andrejs Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Artūrs Jakubauskis. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas 2.daļas komandieris, bakalaurs, Edgars Vējš. Diplomprojekta tēma: “Bezūdens teritoriju ūdensapgāde, ugunsgrēka gadījumā” (“Water supply of waterless areas, in case of fire”). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 51 lapaspusēm, satur 11 diagrammas, 33 attēlus un 4 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 17 informācijas avoti. Galvenie diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Diplomdarba mērķis ir uzlabot esošo situāciju Dienvidkurzemes novada atklāto ūdens ņemšanu vietu esamību, to pieejamību. Izveidot maršrutu karti, kas atvieglotu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nokļūšanu līdz tuvākai atklātās ūdens ņemšanas vietai. Sadarbojoties ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, izstrādāt Eiropas Savienības projektu esošo atklāto ūdens ņemšanas vietu sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā izpēta visas iespējamās, atklātā tipa ūdens ņemšanas vietas un to reālo pieejamību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automobīļiem, kā arī to patieso esamību dabā. Rezultātā tiek iegūtas, visu iespējamo ūdenstilpju koordinātas, kā arī tiek apzinātas iespējas, vai kritiski svarīgos brīžos, būs iespējams iegūt ūdens resursu, kā arī apzināti visi piebraucamie ceļi. Tiek pētīta statistika, kas iegūta no Valsts meža dienesta. Otrajā daļā autors apskata saistošos normatīvos aktus, kas saistīti ar atklāto ūdens ņemšanas vietu regulāciju un to ekspluatācijas noteikumiem. Salīdzina ar ārvalstu prasībām. Trešajā diplomdarba daļā autors sadarbojoties ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību izstrādā Eiropas Savienības projektu. Tiek izstrādāts informatīvais materiāls un izveidota mobilā lietotne. Tiek atspoguļoti Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu veiktās aptaujas rezultāti. Darba noslēgumā ir autora secinājumi un izveidotie priekšlikumi, kā arī pielikumā informatīvais materiāls par Dienvidkurzemes novada esošām un pieejamām atklāta tipa ūdens tilpnēm. Diplomprojekta darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 21:50:55