Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zooloģisko dārzu attīstības tendences Eiropā. Tropu mājas revitalizācija Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā
Nosaukums angļu valodā Trends in the Development of Zoological Gardens in Europe. Revitalization of the Tropical House in Riga National Zoological Garden
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra programmas 2. kursa studenta Rolanda Hartmana maģistra darbā “Zooloģisko dārzu attīstības tendences Eiropā, Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza attīstības un Tropu mājas revitalizācijas kontekstā.” Darba struktūras pamatā ir trīs galvenās nodaļas: 1. Zooloģiskos dārzus raksturojošā situācija Eiropā; 2. RNZD telpiskās attīstības vadlīnijas; 3. RNZD “Tropu mājas” revitalizācijas iespējas, rekomendācijas. Darbs rezultējās ar mūsdienu zooloģisko dārzu ilgtspējības četru pamatprincipu analīzi, to realizāciju korelējot ar zooloģisko dārzu vides dizaina tendencēm, tipoloģisko klasifikāciju un pasaules/Eiropas asociāciju darbību. Tiek mērķtiecīgi analizēti bioparku izveides, koncepcijas un telpiskās struktūras pamatnosacījumi, to balstot ne tikai pēc pieejamās informācijas datiem, bet arī apsekojot Eiropas bioparkus un zooloģiskos dārzus. Tiek analizēta “zoo-objektu” situācija Latvijā, veicot ieskatu kā Latvijā konceptuāli un telpiski attīstījusies publiska dzīvnieku ekspozīciju veidošana ārpus RNZD un LZD kā būtisks reģionālā tūrisma komponents. Tiek analizēta un konceptuāli strukturēta RNZD darbības, telpiskās un teritoriālās struktūras izcelsme un attīstība, noskaidrojot tos vides ainaviskos un kultūrvēsturiskos aspektus, kuri zooloģiskajā dārzā sekmē zinātnisko darbību un izglītību, sugu aizsardzību un dzīvnieku labturību, tie ir saglabājami un iekļaujami RNZD “Masterplan 2035” reorganizācijas vīzijā. Plānveidīgi analizēta “Masterplan 2035” dokumentācija pēc starptautiskās asociācijas “ZooLex” standartiem, norādot uz tajā papildināmās informācijas klāstu. Darbā arī tiek analizēti tropu ēku izveides konceptuālie un arhitektoniskie priekšnosacījumi, balstot to uz ekspozīcijā atainojamajām sabiedrību izglītojošām klimata un ģeogrāfiskajām raksturiezīmēm, veicot arī Eiropas aktuālāko tropu māju apsekošanu un analīzi. Izvirzītie nodaļu un kopējie darba secinājumi norāda uz tiem bioparku un tropu māju izveides arhitektoniskajiem principiem, kuri vērā ņemami RNZD attīstībā no pilsētu tipa uz bioparka zoo, tajā izveidojot Vallasa līnijas tropu klimata atainojošu ekspozīciju ēku. Maģistra darba teorētiskā pētījuma apjoms ir 150 lappuses, ieskaitot 155 attēlus un 2 pielikumus. Darba izstrādē tika izmantoti 190 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi zooloģiskais dārzs, bioparks, Masterplan 2035, Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs, bioparks, tropu māja, Vollasa līnija, ainavu imersija
Atslēgas vārdi angļu valodā zoological garden, biopark, Masterplan 2035, Riga National Zoological Garden, tropical house, Wallace Line, landscape immersion
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:56:47