Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Privātās ārtelpas daudzdzīvokļu ēku apbūvē
Nosaukums angļu valodā Private Outdoors Space in the Construction of Apartment Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Ilmārs Dirveiks
Anotācija Cilvēka emocionālais stāvoklis ir pakļauts apkārtējai videi, kurā viņš atrodas. Piekļuve zaļajām zonām un dabas resursiem pilsētās ikdienā var būtiski uzlabot iedzīvotāju psihisko un fizisko veselību, kā arī labklājību. Mūsdienās liels iedzīvotāju skaits dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, blīvā pilsētvidē, ilgāku laiku pavadot iekštelpās, kas rada nepieciešamību pēc piekļuves savai privātajai ārtelpai. Bakalaura darba “Privātās ārtelpas daudzdzīvokļu ēku apbūvē” autore ir Rīgas Tehniskas Universitātes 4. kursa studente Jekaterina Plotņikova. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt dažāda veida privātās ārtelpas ietekmi uz daudzdzīvokļu ēkas vizuālo tēlu uztveri un funkcionalitāti. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās izpētes daļas, kas sadalīta trīs nodaļās. Darbu papildina daudzdzīvokļu ēkas projekts Zunda teritorijā, kas izstrādāts studiju kursa ietvaros, kas atbilst Latvijas būvnormatīviem, un ir balstīts uz teorijas gūtajām atziņām un secinājumiem. 1. nodaļā tiek definēti privātās ārtelpas veidi (balkoni, lodžijas, terases un privāti dārzi). Balstoties uz literatūras izpēti un veikto iedzīvotāju aptauju, definēta to funkcionālā izmatošanas specifika un ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti pilsētas apbūvē. 2. nodaļā ir pētīti privātās ārtelpas attīstības posmi Latvijā no 19.gs. līdz mūsdienām, kā arī to ietekme uz ēkas arhitektonisko tēlu, kas balstās uz literatūras izpēti un konkrētu ēku piemēru analīzi. 3. nodaļā ir pētīta dažādu klimatisko reģionu ietekme uz privātās ārtelpas projektēšanas īpatnībām, salīdzinot Dienvideiropas un Ziemeļeiropas valsts ēku piemērus. Apkopoti tās konstruktīvie risinājumi un Latvijas būvnormatīva prasības. Bakalaura darbā secināts, ka agrākos laikos privātai ārtelpai galvenokārt bija tikai dekoratīva funkcija, tomēr mūsdienās tā kalpo kā dzīvokļa funkciju turpinājums. Mūsdienās arvien lielāka uzmanība ir pievērsta dažādu privāto ārtelpu veidu integrācijai un to funkcionālajai daudzveidībai daudzdzīvokļu ēku projektos. Balkoni, lodžijas, terases un privāti dārzi ir cieši saistīti ar dzīvokļa plānojumu un ēkas arhitektonisko tēlu. To projektēšana ir atkarīga no vairākiem ietekmējošiem faktoriem: no klimatiskiem apstākļiem, no izvēlētajām konstrukcijām, materiāliem un būvnormatīvu prasībām.
Atslēgas vārdi Privātā ārtelpa, balkons, lodžija, terase, privāts dārzs
Atslēgas vārdi angļu valodā private space, balcony, loggia, terrace, private garden
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 07:31:03