Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pamesto būvju un teritoriju funkcionālā transformācija. Fabrikas "Staburadze" teritorijas attīstība Rīgā
Nosaukums angļu valodā Functional Transformation of Abandoned Buildings and Territories. Development of the Territory of the "Staburadze" Factory in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Dace Kalvāne
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes studenta Krista Lūkina maģistra darba “Pamesto būvju un teritoriju funkcionālā transformācija. Fabrikas “Staburadze” teritorijas attīstība Rīgā” ietvaros ir pētītas mūsdienu pilsētas pamestās ēkas, tukšās un neapsaimniekotās komerctelpas, kas ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan pilsētas estētisko tēlu, kā arī apskatītas šādu ēku transformācijas iespējas. Darba mērķis: pētīt Grīziņkalna apkaimi, apskatīt tajā esošās ēkas un teritorijas, īpašu uzmanību pievēršot pamestajām, daļēji pamestajām ēkām un tukšajām teritorijām, noskaidrot sabiedrības un nozares ekspertu viedokli par situāciju Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošajās apkaimēs, kā arī definēt Grīziņkalna apkaimes ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību un tās dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas ar pamesto būvju un teritoriju reģenerācijas palīdzību. Pētījuma struktūru veido ievads, analītiskā daļa, kas sadalīta 3 atsevišķās nodaļās, un secinājumi. Pirmajā analītiskās daļas nodaļā apskatīti Rīgas apkaimju veidošanās vēsturiskie aspekti, kā arī Grīziņkalna veidošanās vēsture un pašreizējais stāvoklis; nodaļā aprakstīti arī apkaimju ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi. Otrajā nodaļā apskatītas Grīziņkalna pamestās, daļēji pamestās ēkas un teritorijas, kā arī reģenerācijas piemēri gan Rīgā, gan ārvalstīs. Trešajā, pētījumu noslēdzošajā, daļā sniegts kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma rezultātu pārskats un salīdzinošā analīze. Darba izstrādes gaitā secināts – lai nodrošinātu degradēto teritoriju veiksmīgu iesaisti apkaimju ilgtspējīgā attīstībā, ir jānodrošina visām pusēm izdevīgs attīstības scenārijs, jo degradēto īpašumu atdzīvināšana veicina apkaimju atjaunošanos. Apkaimju ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi ir apkaimes tēls, ekonomiski pašpietiekama vide, efektīva pilsētplānošana, sabiedrības iesaiste, piekļuve pamatpakalpojumiem, ilgtspējīga ekonomikas attīstība, vides saglabāšana, efektīva pārvaldība. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses, tajā ir 135 attēli, 5 tabulas, un 12 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 46 literatūras un interneta avoti. Atslēgas vārdi: pamestas ēkas, neapsaimniekotas komerctelpas, pamestās teritorijas, ilgtspējīga attīstība, apkaime, koka ēkas, mūra ēkas, Grīziņkalna apkaime, Grīziņkalns, Rīga.
Atslēgas vārdi FABRIKA, PAMESTS, TERITORIJA, ĒKA
Atslēgas vārdi angļu valodā FACTORY, ABANDONED, TERRITORIES, BUILDING
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:45:16