Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Optisko šķiedru sensoru pielietojums betona konstrukciju tehniskā monitoringā" (Inž.pr."Metāla noliktava ar biroja daļu")
Nosaukums angļu valodā "Application of optical fibre sensors in technical monitoring of concrete structures" (Eng."Metal warehouse with office part")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Suta
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas par tēmu “Optisko šķiedru sensoru pielietojums betona konstrukciju tehniskā monitoringā” un inženierprojekta “Metāla noliktava ar biroja daļu”. Bakalaura darba ietvaros tika veikts literatūras apskats par būves tehniskā stāvokļa monitoringu, optisko šķiedru sensoru darbību un to pielietojumu konstrukciju monitoringā, kā arī par ekspansīvo piedevu ietekmi uz betona izplešanos un priekšsprieguma veidošanos. Tika aprakstīti “Primekss” pētījumā izmantotie materiāli, optisko šķiedru sensoru izvietošanas shēma un iestrādāšanas tehnoloģija. Tika aprakstīti sensoru savāktie dati un to īpatnības, veikta datu analīze par izmērītajām deformācijām SFRC un SFRSSC pārseguma plātnē, salīdzinot iegūtos rezultātus ar iepriekšējiem pētījumiem. Noslēgumā tika aprakstīti metodoloģijas ierobežojumi un ieteikumi turpmākiem pētījumiem un izteikti secinājumi par izmērīto deformāciju rezultātiem un optisko šķiedru sensoru izmantošanas tehnoloģiju. Inženierprojekts izstrādāts metāla noliktavai ar biroja daļu Rāmavas ielā 7, Valdlaučos. Projektā tika aprakstīti ēkas arhitektūras un ugunsdrošības risinājumi, inženierkomunikācijas, vides pieejamība, darba drošība un aizsardzība un būvdarbu veikšanas organizācija. Tika sagatavota būvdarbu izmaksu lokālā tāme, koptāme un izveidots būvdarbu kalendārais grafiks. Tika veikts norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins un inženiertehnisko risinājumu salīdzinājums dažādiem šķērsrāmju variantiem. Tika veikts galveno nesošo konstrukciju, pamatu, pamatnes un konstruktīvo mezglu aprēķins, izmantojot analītiskus aprēķinus, datorprogrammu Dlubal RFEM 6 un Peikko Designer: Column Connection. Diplomdarba kopējais apjoms ir 174 lappuses, tajā skaitā 42 tabulas, 101 attēls, 1 pielikums, 9 A1 formāta rasējumu lapas un izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Optisko šķiedru sensori, tehniskais monitorings, ekspansīvais betons
Atslēgas vārdi angļu valodā Optical fibre sensors, technical monitoring, expansive concrete
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2024 19:05:15