Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Apritīgas arhitektūras projektēšanas principi
Nosaukums angļu valodā Principles of Circular Buildings Designs
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matijs Babris
Recenzents Ilze Mikelsone
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studentes Gundegas Kalpiņas bakalaura darbā “Apritīgas arhitektūras projektēšanas principi” ir apkopoti un analizēti apritīgas arhitektūras projektēšanas principi un to sasaiste ar daudzdzīvokļu ēku projektēšanu. Teorētisko izpēti papildina studiju kursa ietvaros izstrādātais koka daudzdzīvokļu ēkas projekts Zunda teritorijā, kas balstās studiju kursa “Arhitektūras projektēšana” ietvaros iepriekš izstrādātajā Zunda teritorijas pilsētvides plānojumā. Daudzdzīvokļu ēkas projekts izstrādāts balstoties bakalaura darbā gūtajās atziņās un secinājumos. Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par apritīguma principiem arhitektūrā. Izvērtēt to pielietojumu daudzdzīvokļu ēku projektēšanā un būvniecībā. Pētījuma priekšmets ir apritīguma principi arhitektūrā un daudzdzīvokļu ēkas projektēšanā. Pētījumā izmantotās metodes ir literatūras analīze, kā arī piemēru analīze, kur apritīguma principi ir izmantoti dzīvojamo ēku būvniecībā. Darba saturā piecās sadaļās izklāstīti apritīgas arhitektūras principi ēku projektēšanā, iepriekš iepazīstinot ar aprites ekonomikas pamatprincipiem. Pirmajā sadaļā izvērtēta ēkas un materiālu dzīves ciklu nozīme projektēšanā un būvniecībā. Otrajā sadaļā analizēti demontāžas dizaina principi, kā arī piemēri, kur demontāžas dizains iekļauts dzīvojamo ēku būvniecībā. Trešajā sadaļā analizēti pielāgojamas arhitektūras principi, kā arī piemēri, kur šie principi dažādos mērogos pielietoti daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās. Ceturtajā sadaļā izvērtēta ēku projektēšana pa slāņiem, kā arī salīdzināti trīs fasāžu veidi atkarībā no tā cik sasaistīti vai brīvi ir ēkas slāņi. Piektajā sadaļā analizēta materiālu nozīme apritīgā un ilgtspējīgā būvniecībā, kā arī izvērtēta digitālo rīku nozīme. Darba noslēgumā tiek secināts, ka, lai vecinātu apritīgu un ilgtspējīgu būvniecību, projektējot jāietver pēc iespējas vairāki no apritīguma principiem, taču jāizvērtē to atbilstība konkrētajai tipoloģijai un vides kontekstam, kā arī tiek secināts, ka daudzīvokļu ēku projektēšanā apritīgumu un ilgtspējību var veicināt paredzot dabīgus konstrukciju materiālus, vienkāršus un atgriezeniskus savienojumus, standartizētas konstrukcijas, kā arī veidojot modulārus dzīvokļu plānojumus. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no 29 lapaspusēm, 4 tabulām, 15 attēliem un ilustrācijām, 2 pielikumiem un 39 izmantotajiem avotiem.
Atslēgas vārdi apritīgums, ilgtspējība, demontāžas dizains, pielāgojamība, ēkas slāņi
Atslēgas vārdi angļu valodā circularity, sustainability, design for deconstruction, adaptability, building layers
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 02:06:07