Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vides akustiskās kvalitātes
Nosaukums angļu valodā Acoustic Qualities of Environments
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Deniss Mironovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir noteikt Latvijas skaņu ainavu pētījumu prakses kopainu Eiropas kultūras kontekstā. Apkopot Latvijas videi piemērotus materiālus skaņu ainavu mācību ieviešanai kultūrizglītības programmās. Darbā analizētas vides akustiskās kvalitātes kultūras kontekstā, aptverot to kopumu kā akustisko vidi, tās uztveri kā skaņu ainavu, telpisko veidolu, kā aurālo arhitektūru. Darba zinātniski teorētiskā bāze ir arheoakustika, psihoakustika, aurālā arhitektūra un aurālais mantojums. Pievērsta uzmanība akustiskās vides emocionālās uztveres jautājumiem arhitektūrā un skaņu mākslā. Mērķa sasniegšanai darba pirmajā daļā apkopota skaņu ainavu attīstība Eiropā kultūrvēsturiskā kontekstā. Īpaša uzmanība veltīta aizvēsturei, kurā veidojušās Rietumu kultūras akustiskās vērtības. Darba otrajā daļā analizēta vides akustisko vērtību izmantošana arhitektūras radošajā procesā un aurālās arhitektūras apzināšana skaņu mākslā Latvijā. Aurālās arhitektūras kontekstā analizēta akustisko vērtību nozīmē kultūrā mūsdienās. Darba trešajā daļā apkopoti materiāli skaņu ainavu mācību ieviešanai kultūrizglītības programmās vispārizglītojošās skolās un augstskolās Latvijā. Izvērtēta skaņu ainavu pieeja kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Latvijā. Darbs var kalpot par bāzi turpmākiem pētījumiem un vadlīniju izstrādei jautājumos, kas saistīti ar akustisko vidi kultūras un izglītības kontekstā Latvijā.
Atslēgas vārdi akustika, psihoakustika, skaņu ainava, skaņu efekts, aurālā arhitektūra, aurālais mantojums, akustiskais mantojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā acoustics, psychoacoustics, soundscape, sound effect, aural architecture, aural heritage, acoustic heritage.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 06:55:11