Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Tehnoloģisko inovāciju ietekmes uz ilgtspējīgu produktu ražošanu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of technological innovations influence on production of sustainable products
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Tehnoloģisko inovāciju ietekmes uz ilgtspējīgu produktu ražošanu analīze”. Bakalaura darba autors ir Hansa Sajan Rahula Wagaarachchi un darba zinātniskais vadītājs ir asoc.prof., Dr.oec. Ilze Judrupa. Bakalaura darba mērķis ir noteikt tehnoloģisko inovāciju lomu ilgtspejīgu produktu ražošanā un analizēt tehnoloģisko inovāciju ietekmi uz ilgtspējīgu produktu ražošanas procesu. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, darba autors apkopoja zinātnisko literatūru no grāmatām, zinātniskajiem žurnāliem un citiem avotiem, lai izprastu, kas ir ilgtspējīgi produkti un tehnoloģiskās inovācijas un veiktu tehnoloģisko inovāciju ietekmes uz ilgtspējīgu produktu ražošanu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmā ir teorētiskā daļa, kurā autors pēta ilgtspējīgu produktu koncepciju, apraksta tehnoloģisko inovāciju būtību, izpētot dažādas zinātniskās un ekonomiskās teorijas. Analītiskajā daļā tiek apkopoti un analizēti statistikas dati un rādītāji, kas izrietēja no teorētiskās daļas un kas parāda tehnoloģisko inovāciju ietekmi uz ulgtspējīgu produktu ražošanu. Tiek vieta datu korelācijas un statistiskā analīze. Viedās rūpnīcas ir iespēja ražot ilgtspējīgus produktus izmantojot tehnoloģiskās inovācijas. Pētījumā bija iespējams tikai daļēji noteikt kritiski svarīgos rādītājus, kas parāda tehnoloģisko inovāciju ietekmi uz ilgtspējīgu produktu ražošanu. No veiktās analīzes secināms, ka ir nepieciešami vairāki rādītāji un plašāku statistikas datu pieejamība, lai nodrošinātu precīzāku analīzi. Aprēķiniem bija pieejami dati par 2011. – 2020. gadu periodu. Bakalaura darba apjoms ir 86 lpp. Tajā ir 25 attēli, 6 tabulas. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Tehnoloģiskās inovācijas, ilgtspējīgi produkti, ilgtspējīgu produkturažošana, Rūpniecība 4.0, ražošanas efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Technological Innovations, Sustainable Products, Production of sustainable products, Industry 4.0, Production Efficiency
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2024 01:04:18