Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zinātnes un inovāciju centru arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Architecture of Science and Innovation Centres
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Uģis Bērziņš
Anotācija Bakalaura darba “Zinātnes un inovācijas centru arhitektūra” mērķis ir izvērtēt un analizēt zinātnes un inovācijas centrus un to tipoloģiju atkarībā no to primārās izmantošanas mērķa - uzņēmumam, universitātei vai izklaidei. Lai sasniegtu darba mērķi tika izvirzīti šādi darba uzdevumi - tēmas teorijas izpēte un zinātnes un inovācijas centru arhitektūras analīze mērenajā klimata joslā. Veicot literatūras analīzi tika noskaidrota tēmas aktualitāte Latvijas un pasaules kontekstā un tās saistība ar klimatu. Zinātnes un inovācijas centri tika analizēti pēc to iedalījuma trīs grupās- uzņēmumiem, universitātēm un izklaidei. Fokuss analīzē tika likts uz ēku tipoloģiju, apjomiem, formu, fasādēm un plānojuma veidu. Bakalaura darba izpētē un analīzē iegūtie galvenie secinājumi tika izmantoti zinātnes un inovācijas centra projekta Zunda kreisajā krastā piedāvājumā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām daļām- teorijas (4 nodaļas) un skaidrojošā apraksta (11 nodaļas), secinājumiem un pielikuma. Bakalaura darbs sastāv no: 28 lapām, 26 attēliem, 1 pielikuma un 31 izmantotajiem avotiem. Atslēgasvārdi: zinātne, inovācijas, tehnoloģijas, universitāte, uzņēmumi, izklaide, daba, klimats, darbnīcas, izstādes telpas, komunikācija, centri.
Atslēgas vārdi zinātne, inovācijas, tehnoloģijas, universitāte, uzņēmumi, izklaide, daba, klimats, darbnīcas, izstādes telpas, komunikācija, centri
Atslēgas vārdi angļu valodā science, innovation, technology, university, enterprises, entertainment, nature, climate, workshops, exhibition spaces, communication, centers
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2024 22:39:36