Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publisko telpu struktūra vēsturisko apkaimju teritorijās Eiropā: kopienas centrs Rīgā
Nosaukums angļu valodā The Structure of Public Spaces in the Territories of Historic Neighborhoods in Europe: Community Center in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Maģistra darba ar integrētu diplomprojektu “Publisko telpu struktūra vēsturisko apkaimju teritorijās Eiropā: kopienas centrs Rīgā” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras skolas maģistra studiju 2. kursa studente Ailenda Krivicka-Užkurele. Darba mērķis ir analizējot, apkopojot un strukturējot informāciju nonākt pie secinājumiem par publisko struktūru un kopienu centru lomu un formveidi vēsturisko apkaimju teritorijās. Izpētīt un analizēt ilgtspējīgas vēsturisko apkaimju publisko struktūru attīstības stratēģijas aktīvas pilsēttelpas un kopienas identitātes stiprināšanai un izvirzīt kritērijus kopienu centru plānošanas principiem, identificējot to izplatītākās iezīmes. Galvenie pētījuma rezultāti ir: 1. Rīgas vēsturiskajās apkaimēs notiek plašs kopienas centra funkciju pildošs aktivitāšu klāsts, pastāv dažu kopienu centru aizmetņi, bet ir nepieciešams veikt nākamos stratēģiskos soļus kopienas centru attīstībā mūsdienīgā izpratnē arhitektūras veidolā. 2. Kopienas centra arhitektūra ir ne tikai arhitektūras dizaina galaprodukts, bet arī projektēšanas process. 3. Plānojuma ziņā raugoties, kopienas centru arhitektūra lielākoties demonstrē atvērta un multifuncionāla rakstura telpas, kas var izpausties gan kā ātrija zonas, stikla plakņu lietojums un ēkas konfigurācijas, kas plānota, rūpīgi izsverot atvērtības principus attiecībā pret pārējo iekštelpu un ārtelpu. 4. Pētījumā izvirzītās vadlīnijas kopienu centru izveidei var kalpot kā noderīgs materiāls sekojošu struktūru izveidei vēsturiskajās apkaimēs. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām: 1. Vēsturisko apkaimju telpiskā attīstība. 2. Publiskās struktūras vēsturiskajās apkaimēs 3. Kopienu centru funkcionālā un sociālā nozīme un tā ieteikme ilgtspējīgas vēsturiskās apkaimes attīstības kontekstā Rīgā. Maģistra darba apjoms ir 60 lappuses, tajā skaitā 32 attēli un 3 tabulas, bet papildus 4 pielikumi. Pielikumā ir iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums par viņu viedokli pētījuma tēmas kontekstā, 2 intervijas ar nozares pārstāvjiem un tabula, kurā atspoguļots telpisko un arhitektūras rādītāju novērtējuma kopsavilkums par kopienas centriem Eiropas pilsētu vēsturiskajās apkaimēs. Darba izstrādē tika izmantoti 71 informācijas avots. Atslēgas vārdi: vēsturiska apkaime, apkaime, piederība, mezglpunkts, apkaimes identitāte, dzīvojamie rajoni, dzīves vides kvalitāte, multifunkcionāla arhitektūra, iekļaujoša arhitektūra, projektēšanas vadlīnijas.
Atslēgas vārdi vēsturiska apkaime, apkaime, piederība, mezglpunkts, apkaimes identitāte, dzīvojamie rajoni, dzīves vides kvalitāte, multifunkcionāla arhitektūra, iekļaujoša arhitektūra, projektēšanas vadlīnijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā historical neighborhood, neighborhood, affiliation, nodal point, neighborhood identity; residential areas; quality of living environment, multifunctional architecture, inclusive architecture, design guidelines.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:51:17