Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzīvokļu jaunbūvju pielietoto būvmateriālu, dzīvokļu platības un vērtības ietekme uz to pieprasījumu" (Inž.pr."Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Kokneses prospektā 2, Rīgā")
Nosaukums angļu valodā "The influence of the building materials used in new multi-apartment buildings, the area of the apartments and the value of the apartments on their demand" (Eng."Multi-apartment residential building at Kokneses prospect 2, Riga")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Kaspars Ozers
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas un no inženierprojekta. Pētnieciskā daļa izstrādāta izmantojot normatīvo aktu norādījumus un informatīvus datus, kuros ir saturoša informācija par izvēlēto tēmu. Inženierprojekts izstrādāts ņemto vērā valstī noteikto normatīvo aktu un standartu prasības. Pētījuma daļas beigās ir definēts tas, kā cilvēku pieprasījumu pēc dzīvokļiem daudzdzīvokļu jaunbūvēs ietekmē tas, kādi būvmateriāli tiek pielietoti būvniecības procesā, kā arī tas, kāda ir dzīvokļu vērtība un to platība. Tiek apskatīts, kādi faktori visbiežāk ietekmē cilvēku pieprasījumu. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts būvprojekts daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai, Kokneses prospektā 2, Rīgā. Veikta dzīvojamās ēkas arhitektūras un inženiertehnisko risinājumu sagatavošana, ņemot vērā normatīvajos aktos un standartos pieejamo informāciju. Veikti kontrolaprēķini saliekamā dzelzsbetona kolonnām, saliekamā dzelzsbetona rīģeļiem un pamatiem(pāļu pamati). Veikta būvdarbu veikšanas organizācijas izstrāde un ekonomisko rādītāju noteikšana. Tika ievērota ugunsdrošības pasākumu un darba aizsardzības ievērtēšana būvniecības periodā. Diplomdarbs sastāv no 170 lappusēm, 26 attēliem, 39 tabulām, 11 rasējuma lapām. Veicot darba izstrādi izmantotas tādas lietotājprogrammas, kā AutoCAD, Structural-analyser, Autodesk Robot Structural Analysis. Kopumā izmantoti 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzīvokļu pieprasījums, būvprojekts, būvdarbu process, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Demand for apartments, construction project, construction work process, multi-apartment residential building
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.02.2024 21:28:28