Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
Nosaukums Cilvēkresursu pārvaldībai pielāgota projekta pārvaldības risinājuma ieviešanas sekmīguma analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Success of Implementation of a Customized Project Management Solution for Human Resources Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis ir pielāgot projektu vadības sistēmu cilvēkresursu pārvaldības vajadzībām un ieviest to uzņēmumā, nosakot ieviešanas sekmīgumu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi maģistra darba uzdevum: 1) veikt literatūras analīzi par “Jira Cloud” lietotni; 2) veikt literatūras analīzi par informācijas sistēmu ieviešanas veiksmes faktoriem un sistēmas novērtēšanas modeļiem; 3) pielāgot “Jira Cloud” lietotni cilvēkresursu pārvaldības sistēmas un ieviest to uzņēmumā; 4) izveidot aptauju par ieviesto sistēmu un apkopot aptaujas datus; un 5) veikt datu analīzi un izdarīt secinājumus par “Jira Cloud” pielāgošanu cilvēkresursu pārvaldības sistēmas vajadzībām. Pirmā nodaļā tiek veikta literatūras analīze par sistēmas ieviešanas veiksmes faktoriem, kā arī tiek izskatīti sistēmas veiksmes novērtēšanas modeļi. Otrā nodaļā tiek atspoguļota informācija par “cilvēkresursu pārvaldības sistēmas” vispārīgiem procesiem, šāda veida sistēmas izmaksām un uzņēmuma prasības sistēmai. Trešā nodaļā ir izklāstīta informācija, par ieviesto sistēmas tehnisko risinājumu un to uzbūvi. Ceturtā nodaļā tiek aprakstīts projekta ieviešanas vadība, kādi bija uzdevumi, kāda komanda tika nokomplektēta, riski utt. Piektā nodaļā tiek izklāstīti iegūtie rezultāti un to analīze
Atslēgas vārdi Jira Cloud, Jira, HRM, sistēmas ieviešana, sistēmas pielāgošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Jira Cloud, Jira, HRM, system implementation, system customization
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2024 15:59:29