Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga stratēģiju ietekmes novērtējums uz kafejnīcu tīklu patērētāju uzvedību
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Digital Marketing Strategies on Speciality Coffee Shops Consumer Behaviours
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maġistra darba autors: Nargiz Vahabzada Maġistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Ieva Andersone Maġistra darba temats: Digitālā mārketinga stratēģiju ietekmes novērtējums uz kafejnīcu tīklu patērētāju uzvedību Maġistra darba: Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 10 9 l pp. Tajā ir 3 7 attēli, 1 5 tabula un 3 formulas. Bibliogrāfijas un avotu sarakstā ir 11 3 angļu valodā. Darbam ir 2 pielikumi. Maġistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis bija analizēt digitālā mārketinga stratēģijas, kurās tiek izmantoti specializētie kafejnīcas, un patērētāju uzvedības ietekmi Latvijā un Azerbaidžānā, jo šai tēmai nav pietiekami daudz resursu. Veiktais specializētās kafijas nozares pētījums L atvijā un Azerbaidžānā parādīja vairākus svarīgus punktus. Hī kvadrāta tests atklāja spēcīgu tendenci par labu īpašas kafijas patēriņam, ko respondenti no abām valstīm uzrādīja statistiski nozīmīgas atšķirības. Iesaistīšanās ar ī pašajiem kafijas zīmoliem sociālajos tīklos atklāja ievērojamu atšķirību starp Latvijas un Azerbaidžānas patērētājiem, turklāt atklājot, cik spēcīga ir sociālo mediju aktivitātes pieauguma ietekme uz šo produktu popularizēšanu. Analīze arī identificēja soc iālo mediju iesaisti, klientu atsauksmes, vietņu trafiku un tiešsaistes pārdošanu kā svarīgus rādītājus, kas raksturo specializēto kafejnīcu ietekmi gan Latvijā, gan Azerbaidžānā. No otras puses, šis pētījums atklāja arī problēmas, kas saistītas ar kafejnī cām, ciktāl tas attiecas uz digitālā mārketinga stratēģijas ieviešanu un pārvaldību, tostarp pārliecinoša tiešsaistes satura veidošanu ar ierobežotiem produktiem, kas parasti nonāk garām patērētājiem, kamēr viņi joprojām ir ieinteresēti straujo izmaiņu dēļ globālās tehnoloģijas. Maġistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Nargizs Vahabzada, Assit. Prof., Dr. Ieva Andersone (2024). Digitālā mārketinga stratēģiju ietekmes uz speciālo kafejnīcu patērētāju uzvedību novērtējums. Maģistra darbs. Riga RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 108 l pp.
Atslēgas vārdi digital marketing, digital marketing strategies, consumer behaviour, speciality coffee
Atslēgas vārdi angļu valodā digitālais mārketings, digitālā mārketinga stratēģijas, patērētāju uzvedība, īpaša kafija
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 12:16:56