Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Iekšzemes ūdeņu urbānās ainavas un ūdensmalu revitalizācija. Ogres straumvirzes mola attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā Revitalization of the Urban Landscape and Waterfront of Inland Waters. Development Vision of the River Ogre Dam, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Sarmīte Barvika
Anotācija Maģistra darba “Iekšzemes ūdeņu urbānās ainavas un ūdensmalu revitalizācija. Ogres straumvirzes mola attīstības vīzija” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras skolas studente Katrīna Prancāne. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt ūdensatkarīgo objektu pieejas specifiskos Latvijas objektos un noformulēt objektu kritērijus, kas nosaka vietas izvēli, vairojot tās identitāti. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek pētīta cilvēka mijiedarbība ar dabas ainavām un ūdensmalu telpisko struktūru. Pētīta cilvēka apkārtējās vides uztvere, no tādu filozofu, ģeogrāfu un arhitektu skatu punkta kā Henrijs Lefebrē, Juhans Pallasmā, Aija Melluma un Valdemārs Bunkše. Darba otrajā nodaļā pētīta iekšzemes ūdensmalu attīstība gan Latvijas, gan ārzemju kontekstā. Nodaļā tiek analizētas trīs pašvaldības (Jūrmala, Rīga un Ogre), ar mērķi salīdzināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nosacījumus, kas saistīti ar atļauto teritorijas izmantošanu un nosacījumiem ūdens teritorijās un ūdensmalās. Darba trešajā nodaļā tiek pētītas Ogres novada integrētās telpiskās attīstības komponentes. Nodaļa ietver Ogres novada vispārīgo raksturojumu, Ogres novada plānošanas dokumentu analīzi un tiek izstrādāts priekšlikums integrētai Ogres novada Daugavas akvatorija telpiskās situācijas funkcionālajam izvērtējumam, kas konstruēts ĢIS sistēmā. Pielikumos apkopota informācija no daļēji strukturētajām intervijām ar ūdensatkarīgo objektu pārstāvjiem, kas sniedz ieskatu par ūdensatkarīgo objektu uzturēšanu, objekta unikalitāti, nepieciešamajām funkcijām un nākotnes attīstības perspektīvām. Maģistra darbā ir 73 lapaspuses, 23 attēli un 65 izmantotie avoti.
Atslēgas vārdi Udensmalu plānošana ,ūdensmalu attīstība, ainavas plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā waterfront, waterfront development, urban landscape design
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 04:31:21