Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Budžeta plānošanas ietekmes uz organizācijas darbību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of budgeting on organizational performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Aina Joppe
Anotācija Noslēguma darba autors: Bhawna Garg Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Assoc. prof., Dr. sc. adminstr. Ilze Sporge Noslēguma darba temats: Budžeta plānošanas ietekmes uz organizācijas darbību novērtējums Noslēguma darbs rakstīts: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais darba apjoms ir 98 lapas (ar pielikumiem). Tajā ir 32 attēli, 12 tabulas. 4 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 54 avotus angļu valodā. Iekļauts 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma mērķis bija noskaidrot budžeta veidošanas procedūras ietekmi uz finanšu rezultātiem. Daļēji strukturētas anketas tika izmantotas, lai iegūtu primāros datus no īpašniekiem un vadītājiem. Lai analizētu datus, pētījumā tika izmantota aprakstošā metode. Pētījumā tiek izmantotas tādas pieejas kā standarta novirzes un vidējā vērtība. Attēli un tabulas tika izmantoti, lai iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem. Šajā pētījumā tika izdalītas 100 anketas dažādu nozaru organizācijām. 90% cilvēku atbildēja. Uzticamības statistikā tika izmantots Kronbaha alfa koeficients 0,708, kas norāda, ka anketa bija iekšēji konsekventa. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem budžeta plānošana, budžeta kontrole, budžeta koordinācija, budžeta komunikācija un budžeta izvērtēšanas process ir plaši īstenoti. Tas liecina, ka visas organizācijas ir ieviesušas visus budžeta veidošanas procesus. Regresijas analīze tika veikta, lai pierādītu otro hipotēzi par procedūru efektivitāti, kas izsecināta, lai palielinātu rentabilitāti. Turklāt pētījumā konstatēts, ka budžeta plānošana, budžeta vadība, budžeta koordinēšana, budžeta komunikācija un budžeta pārskatīšanas process būtiski ietekmēja uzņēmuma finanšu rādītājus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bhawna Garg.: Budžeta plānošanas ietekmes uz organizācijas veiktspēju novērtējums. Diplomdarbs/ Bhawna Garg, Dr.sc. administrēt. Ilze Sporģe - Rīga: RTU, FEEM, Studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses”, 2023. 98 lpp.
Atslēgas vārdi Budžeta sastādīšana, Finanšu rādītāji, Budžeta ietekme, Budžeta teorijas, budžeta veidošanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Budgeting, Financial Performance, Budget Impact, Budgeting Theories, budgeting process
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2024 08:30:27