Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības ietekmes novērtējums uz patērētāju pirkšanas lēmumu veikšanu ātrās aprites patēriņa precēm Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Consumer Purchasing Decisions for Fast-moving Consumer Goods (FMCG) in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irēna Vaivode
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistra darba temats: Korporatīvās sociālās atbildības (CSR) ietekmes uz patērētāju lēmumiem par ātras aprites patēriņa precēm (FMCG) pirkšanas lēmumiem novērtējums Indijā. Maģistra darbs rakstīts: Tas sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un ieteikumiem, un ir uzrakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 83 lappuses, tajā ir sešpadsmit tabulas, 30 attēli un 1 formula. Literatūras avotu saraksts kopā ietver 78 literatūras avotus angļu valodā. Darbam ir 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Patērētāji dod priekšroku uzņēmumiem ar augstiem ētikas standartiem un sociālo atbildību, kas var samazināt Ātras Aprites Patēriņa Precēm (FMCG) uzņēmumu izmaksas un peļņu, jo nepieciešams optimizēt procesus, lai ražotu ilgtspējīgu iepakojumu un mazinātu negatīvu ietekmi uz vidi. Pētījuma mērķis ir novērtēt korporatīvās sociālās atbildības ietekmi uz patērētāju pirkuma lēmumiem attiecībā uz patēriņa precēm, Indijā. Šajā pētījumā tiek izmantota kvantitatīvā pētījuma metode, apkopojot primāros datus no FMCG uzņēmumu klientiem Indijā un pārskatot esošo literatūru galvenā uzmanība pievērsta korporatīvās sociālās atbildības ietekmei uz klientu pirkuma lēmumiem. Pētījumā tiek izmantota arī aprakstošā analīze un Spīrmena korelācijas analīze ar izlases lielumu 160. Aptaujas rezultāti parādīja, ka KSA prakse ietekmē visus FMCG uzņēmumu KSA prakses aspektus, izņemot klientu lojalitāti. Uzņēmumi par prioritāti izvirza klientu apmierinātību, kas motivē tos paplašināt savus KSA centienus. Ieteikumi klientu izvēles, iesaistīšanās un apmierinātības uzlabošanai varētu celt uzņēmumu pretižu. Iekļaujot šos ieteikumus savās KSA iniciatīvās, FMCG uzņēmumi Indijā var uzlabot sava zīmola tēlu un uzlabot savu sociālo ilgtspējību. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Mattath, M. N, Vaivode, I. (2023). Korporatīvās sociālās atbildības (CSR) ietekmes uz patērētāju lēmumiem par ātras aprites patēriņa precēm (FMCG) pirkšanas lēmumiem novērtējums Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 90 lpp.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, patērētāju lēmumi par pirkumiem, plaša patēriņa preces Indijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility, Consumer Purchasing Decisions, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) in India
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2024 19:29:33