Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Cilvēkresursu vadības stratēģija ēdināšanas uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Human resource management strategy for sustainable development of catering service
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Dresmanis
Recenzents Līga Kamola
Anotācija Maģistra darba autore: Olga Selecka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: vieslektors Aivars Dresmanis Maģistra darba temats: Cilvēkresursu vadības stratēģija ēdināšanas uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 121 lpp., tajā iekļauti 19 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 90 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika uzsvērta cilvēkresursu stratēģijas izšķirošā loma elastīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā SIA "Garšeigs". Tajā uzsvērta pielāgotu pieeju nozīme, koncentrējoties uz darbinieku labklājību, iekļaujošu praksi un efektīvu komunikāciju, lai nodrošinātu saliedētu darbaspēka attīstību. Galvenie secinājumi izceļ uzņēmuma nepieciešamību mazināt komunikācijas atšķirības, integrēt ilgtspējīgas cilvēkresursu prakses, pieņemt daudzveidīgas darbā pieņemšanas stratēģijas un īstenot pārvaldības uzlabojumus ilgtermiņa stabilitātes un izaugsmes nodrošināšanai. Šie rezultāti uzsver simbiotisko saikni starp riska pārvaldību un cilvēkresursu stratēģijām, uzsverot to izšķirošo lomu organizācijas panākumu nodrošināšanā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Selecka O., Dresmanis A. (2023). Cilvēkresursu vadības stratēģija ēdināšanas uzņēmuma ilgtspējīgai attīstība. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”. 121. lpp. Atslēgas vārdi: ilgtspēja, cilvēkresursi, viesmīlība, ēdināšanas bizness.
Atslēgas vārdi ilgtspēja, cilvēkresursi, viesmīlība, ēdināšanas bizness.
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, human resources, hospitality, catering business
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2024 19:36:11