Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Zaļo jumtu hidroizolācijas materiāli un tehnoloģijas salīdzinājumā ar parapeta jumtiem" (Inž.pr."Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rūpniecības ielā 33, Rīga")
Nosaukums angļu valodā "Green roof waterproofing materials and technologies compared to parapet roofs" (Eng."Multistorey apartment building on Rupniecibas Street 33, Riga")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Marta Rimaševska
Recenzents Aleksandrs Korjakins
Anotācija Diplomprojekta ietvaros veikta bakalaura darba “Zaļo jumtu hidroizolācijas materiāli un tehnoloģijas salīdzinājumā ar parapeta jumtiem” un inženierprojekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzivojamās ēkas Rūpniecības ielā 33, Rīga” izstrāde. Bakalaura darba pētījuma daļas mērķis un uzdevums ir veikt lietartūras avotu un internetā pieejamās informācijas analīzi par zaļajiem jumtiem un parapeta jumtiem. Veikt slodžu aprēķinu, siltumtehnisko aprēķinu, ekonomisko izvērtējumu un salīdzināt iegūtos rezultātus ņemot vērā visus pozitīvos un negatīvos aspektus zaļo jumtu un parapeta jumtu izbūvē ilgtermiņā. Inženierprojekts izstrādāts “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Rūpniecības ielā 33, Rīgā”. Tika aprakstīti arhitektūras un inženiertehniskie risinājumi, tika veikts siltumtehniskais aprēķins, būves konstruktīvo elementu aprēķini un pārbaudes, kā arī ekonomiskais salīdzinājums. Izvēlētajam projektam tika izstrādāts darbu veikšanas projekts ar būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas aprakstiem, kā arī izstrādāts kalendārais grafiks un ekonomiskais pamatojums sastādot lokālo un kopējo tāmi. Aprakstīta arī darba aizsardzība, drošības tehnika būvdarbu veikšanas laikā, kvalitātes kontrole, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi.
Atslēgas vārdi Parapeta jumti, zaļie jumti, hidroizolācija, ilgtermiņa ieguvums, pasīvās ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā Parapet roofs, green roofs, roof waterproofing, long-term benefit, passive buildings
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.02.2024 18:10:52