Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Iekštelpu skeitparku tipoloģija multifunkcionālās ēkās
Nosaukums angļu valodā Typology of Indoor Skateparks in Multi-functional Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Andra Marta Babre
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes, Arhitektūras un Dizaina Institūta Arhitektūras skolas bakalaura 4. kursa studente Marika Ozolniece. Darbs sastāv no divām daļām. 1. daļa ir teorētiskais pētniecības darbs – “Iekštelpu skeitparku tipoloģija multifunkcionālās ēkās”. 2. daļa ir praktiskais darbs – “Multifunkcionālas ēkas projekts H2 Apkaimē, Zunda teritorijā” ar skaidrojošo aprakstu. 1.daļā – teorētiskajā darbā – veikta skeitparku tipoloģijas projektēšanas pamatprincipu projektu apskate. Skeitošana, kā sporta veids kļūst aizvien populārāks pilsētvides uzlabošanai dažādās Latvijas pilsētās. Skeitparku tipoloģija pētīta salīdzinoši maz, ņemot vērā, ka nav oficiālu kopīga normatīva to izveidei. Līdz šim skeitparku tipoloģija nav pētīta un apkopota, tikai ir zināma vispārīga informācija. Pētījums sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā “Iekštelpu skeitparku projektēšanas principi“ apkopota informācija par skeitparku projektēšanas svarīgākajiem aspektiem. Aprakstīta iekštelpu koncepcija, dizaina un ergonomikas aspekti, apskatot parku dizainu dažādās valstīs. Otrajā nodaļā “Konstrukcijas un materiālu iekštelpas skeitparkos” apkopota informācija par skeitparkos izmantotajiem materiāliem un konstruktīviem elementiem. Apskatot skeitparku projektētāju izmantotos materiālus, veic apkopojumus par biežāk lietotajiem konstruktīviem elementiem, materiālu izvēli, sastopamiem parku segumu materiāliem skeitparku dizainā. Apskatīta skeitparku ilgmūžība izvēlēto materiālu un elementu ietekmē. Trešajā nodaļā “Iekštelpu skeitparku nozīmes sabiedrībā un kultūrā” analizēta skeitošanas ietekme uz jauniešiem un skeitošanas piepratējiem, kā arī kāpēc skeitparku izveide ir svarīga pilsētu kontekstā. Darbā secināts, ka skeitparku tipoloģijas ievērošanai ir vislielākā nozīme skeitparku izveidē. To tipoloģija, risinājumi ir atkarīgi no katra projekta prasībām, vietas, vajadzībām, tomēr saglabājot unikālu dizaina iekļaušanu. Skeitparki, pateicoties savam dizainam, ieved aktīvas nodarbes, akcentus, izteiksmīgus dizainus, pilsētvidē. Parku ilgtspējības ietekmējošie faktori – novērst nevēlamu nolietošanos. Pētījumā ir 31 lpp., izmantoti informācijas avoti 6, attēli20, izstrādāti pielikumi 2. 2.daļā –praktiskā darbā– tiek izstrādāts risinājums multifunkcionāla ēka H2 Apkaimē Zunda teritorijā. Atziņas no teorētiskās daļas tiek izmantotas risinājuma izstrādē. Projekta skaidrojošajā aprakstā uz lapām sniegta informācija par projekta koncepciju, ēkas arhitektoniku konstruktīvo risinājumu, inženiertīkliem un citiem risinājumiem. Projekta grafiskais risinājums darbam pievienots kā pielikums – viena A 4 lapa.
Atslēgas vārdi Iekštelpu skeitparki. Skeitparku tipoloģija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor skatepark. Skatepark typology.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 09:05:54