Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Piecu stāvu koka ēkas nesošo elementu konstruktīvā risinājuma pamatojums" (Inž.pr."Mihaila Tāla iela 57. Piecu stāvu koka dzīvojamā ēka")
Nosaukums angļu valodā "The structural justification of load-bearing members for a five-story wooden building" (Eng."Mihaila Tāla iela 57. A five-story wooden residential building")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Kārlis Kostjukovs
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes būvkonstrukciju inženierzinātņu institūtā. Darba galvenais nolūks ir konsolidēt, pastiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē, kā arī pielietot šīs zināšanas konkrētu zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Mērķis ir attīstīt patstāvīgas darba prasmes, apgūt pētniecības un eksperimentēšanas metodes, lai risinātu diplomdarbā izvirzītās problēmas un jautājumus, kā arī noskaidrot studenta sagatavotību patstāvīgam darbam mūsdienu ražošanas, zinātnes un tehnoloģiskā progresa apstākļos. Diplomprojekts ietver pētniecisko un inženiertehnisko daļu. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma – “Piecu stāvu koka ēkas nesošo elementu konstruktīvā risinājuma pamatojums”. Darba pētnieciskās daļas mērķis ir izvirzīt pamatotu skaidrojumu piecu stāvu dzīvojamās koka ēkas nesošo koka konstrukciju izvēlei. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti 4 mērķi – veikt konstruktīvo shēmu klasifikāciju, veikt trīs variantu salīdzinājumu un veikt pamatvarianta izvēli, pamatvarianta racionālo parametru noteikšana un veikt paveikto rezultātu analīzi un secinājumus. Apskatot trīs iespējamos risinājumus, vieglā koka karkasa modulis, CLT modulis un risinājums, kurā ēkas nesošos pārsegumus un sienas veido no CLT, tika iegūti rezultāti, ka materiāla patēriņa ziņā visizdevīgāk ir būvēt ēku, kuras vertikālie un horizontālie elementi ir no CLT. Tika iegūts, ka nepieciešamais CLT paneļu biezums ir 160mm un tas sastāv no 5 slāņiem. Pētnieciskā daļa sastāv no 8 tabulām, 56 attēliem un 31 formulām. Inženierprojekta daļas tēma – “Piecu stāvu koka daudzīvokļu dzīvojamā ēka”. Projektējamās ēkas atrašanās vieta Mihaila Tāla ielā 3, Rīgā, LV-1045. Inženierprojekts sastāv no 4 sadaļām – arhitektūras, būvkonstrukcijām, darbu veikšanas plāna un grafiskās daļas. Arhitektūras sadaļā tiek aprakstīts ēkas novietojums, elementu konstruktīvais izpildījums, ēkas siltumtehniskie parametri, ugunsdrošības prasības u.c. Būvkonstrukciju sadaļā tiek veikts jumta spāru, jumta koptura, CLT ārsienas un CLT pārseguma aprēķins, kā arī tiek viekts konstruktīvā mezgla CLT ārsienas un pamatu plātnes savienojuma mezgla aprēķins. Darbu veikšanas sadaļā ir aprakstīti darbu veikšanas procesi un izveidots kalendārais grafiks. Grafiskajā daļa sastāv no arhitektūras, būvdarbu tehnoloģisko procesu un būvkonstrukciju rasējumiem. Inženierprojekta daļa sastāv no 166 formulām, 59 attēliem un 19 tabulām.
Atslēgas vārdi Piecu stāvu koka ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Five-story timber building
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2024 10:40:04