Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kopmājošanas mājokļu tipoloģiskā daudzveidība
Nosaukums angļu valodā Typological Diversity of Co-housing
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Velta Holcmane
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes studentes Kitijas Paulas Ķirķes bakalaura darbā “Kopmājošanas mājokļu tipoloģiskā daudzveidība” ir apkopoti un izvērtēti kopmājošanas mājokļu modeļi, fokusējoties uz kopā dzīvošanas mājokļu tipu. Teorētisko izpēti papildina izstrādātais kopmājošanas mājokļu projekts Rīgā teritorijā starp Raņķa dambi, Nameja krastmalu, Daugavgrīvas un Durbes ielu. Projekts izstrādāts, balstoties uz veiktajā pētījumā gūtajām atziņām. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot kopmājošanas mājokļu projektēšanas pamatprincipus dažādās tipoloģijās. Pirmajā nodaļā apkopota informācija par kopmājošanas mājokļu attīstības cēloņiem, to attīstības vēsturi, kā arī ieguvumiem un izaicinājumiem šādā mājokļu uzstādījumā. Otrajā nodaļā veikta piemērizpēte ar fokusu uz kopā dzīvošanas mājokļu tipiem. Trešajā nodaļā apskatītas Eiropā izstrādātās kopmājošanas mājokļu vadlīnijas. Pēc veiktā pētījuma secināts, ka kopmājošanas mājokļi attīstījušies kā atbilde uz dažādām pilsētvides problēmām un to attīstībai dažādos posmos ir kopīgas cēloņsakarības. Kā arī secināts, ka kopmājošanas un kopā dzīvošanas mājokļu tipoloģijas ir izdalāmas, kaut arī starp tām pastāv daudz līdzību. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 analītiskajām daļām un secinājumiem. Tā apjoms ir 30 lappuses, ieskaitot projekta skaidrojošo aprakstu, 24 attēlus un shēmas un 4 tabulas. Darbam ir 1 pielikums un izmantoti 50 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi kopmājošana, kopā dzīvošana, mājoklis, privātums
Atslēgas vārdi angļu valodā co-housing, co-living, dwelling, privacy
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 00:41:15