Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā
Nosaukums angļu valodā Design of Urban Residential Environment in the Context of Civil Defence Requirements
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Bakalaura darba “Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā” pētījuma mērķis ir izpētīt un apkopot civilās aizsardzības likumus un analizēt pastāvīgās un periodiskās karadarbības, dabas un antropogēno katastrofu risku ietekmi uz dzīvojamo vidi Latvijā. Darbā apkopotā informācija un secinājumi var kalpot likumdevējiem un arhitektiem par izziņas līdzekli un aktivizēt civilās aizsardzības vajadzību iekļaušanu arhitektūrā kā obligāto papildu funkciju, kas var padarīt dzīvojamo vidi drošāku, uzlabojot tās lietotāju labsajūtu, mentālo stāvokli un aizsardzības sajūtu Latvijā. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par nepilnībām civilās aizsardzības likumdošanā, kas saistīta ar dzīvojamo vidi. Tika apzināta vajadzība risināt civilās aizsardzības bumbu patvertņu problemātiku Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no pētījuma daļas un bakalaura darba projekta. Pētījuma daļa sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām un bakalaura projekta skaidrojošā apraksta. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta civilā aizsardzība un arhitektūras nozīme tajā, otrajā nodaļā – dabas katastrofu riska ietekme uz dzīvojamo vidi, trešajā – karadarbības ietekme uz dzīvojamo vidi. Darba kopējais apjoms ir 28 lapaspuses, darbā izmantoti 9 attēli, 2 pielikumi – bakalaura darba pase un projekta planšete. Izmantoto literatūras avotu skaits – 37. Atslēgas vārdi: arhitektūra, civilā aizsardzība, dzīvojamā vide.
Atslēgas vārdi arhitektūra, civilā aizsardzība, dzīvojamā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, civil protection, urban residential environment
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 07:52:51