Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Sustainable Rainwater Management Solutions in a Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Ervīns Krauklis
Anotācija Darba autors: Reinis Priedols Darba tēma: Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi dzīvojamā vidē Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: RABA0 Arhitektūra Darba zinātniskais vadītājs (-a): Ph.D. Alisa Koroļova Darba apjoms: darbs sastāv no 42 lappusēm, kurās iekļauti 29 attēli, 18 izmantotās literatūras avoti, 13 pielikumi. Atslēgas vārdi: arhitektūra, Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, lietus ūdens, dzīvojamā vide. Pētījuma mērķis: izpētīt dažādus lietus ūdens savākšanas un izmantošanas veidus un secināt cik efektīvi ir šie risinājumi un kā tie uzlabo ilgtspējīgu un kvalitatīvu dzīvi dzīvojamos rajonos. Darba saturs: darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas attīstība. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājuma veidiem. Trešajā nodaļā ir aprakstīta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošana un praktiskais pielietojums, kā arī aprakstīti ārzemju piemēri. Pētījuma metode: 1. Salīdzinošā analīze: - zinātniskās literatūras atlase un analīze - Ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošana (ILŪA) risinājumu izpēte un analīze. Darba izmantojamība: darbu var izmantot studenti, praktizējoši arhitekti vai ainavu arhitekti, pasniedzēji un skolotāji teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanai par ilgtspējīgiem lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumiem dzīvojamā vidē.
Atslēgas vārdi arhitektūra, Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, lietus ūdens, dzīvojamā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, sustainable rainwater management, rainwater, residential environment
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 02:32:48