Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Stikla māksla Latvijas arhitektūrā. Stikla paviljoni Puzes pagastā
Nosaukums angļu valodā Glass art in Latvian architecture. Glass Pavilions in the parish of Puze
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Aldis Lapiņš
Anotācija Maģistra darbā tiek apkopota un analizēta informācija par stikla mākslu Latvijas arhitektūrā. Darba galvenais mērķis ir apzināt stikla mākslas Latvijas arhitektūrā attīstību, apkopot un analizēt to. Izprast atjaunošanas iespējas atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī apzināt stikla mākslas arhitektūrā ietekmi uz cilvēku. Darba pētījuma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmantota induktīvās analīzes pētniecības metode un veikta aptauja un intervija ar Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars apmeklētājiem, kā arī veikta intervija ar stikla mākslinieci Annu Varnasi. Informācija apkopota no zinātniski pētnieciskiem avotiem, publikācijām, interneta resursiem. Pētījums sastāv no trim galvenajām nodaļām. Pirmajā tiek analizēti stikla mākslas arhitektūrā veidi un to attīstība, apkopojot dažādus Latvijas arhitektūras piemērus. Izdalītas trīs apakšnodaļas, stikla māksla kā ailu aizpildījums, kas iekļauj vitrāžas un stikla bloku apakšnodaļu; stikla māksla kā fasādes apdare, kas iekļauj krāsainu stiklu, stikla apdrukas un teksturēta stikla apakšnodaļas; stikla māksla kā arhitektonisks objekts, kas ietver spoguļu un skulpturāla objekta apakšnodaļas. Otrajā nodaļā apskatīti stikla mākslas kā būvmateriāla raksturlielumi: energoefektivitāte, mehāniskā izturība un tās uzlabošanas paņēmieni, ekoloģiskums. Trešā nodaļa veltīta stikla mākslas ietekmei uz cilvēku, apskatot gaismas ietekmi uz interjeru, normatīvos aktus, kā arī aptaujā un intervijā iegūtos respondentu vērtējumus. Tiek secināts, ka stikla māksla arhitektūrā palīdz ēku radīt vizuāli pievilcīgāku un cilvēkam saistošāku, tādēļ stikla mākslas izmantošana arhitektūrā ir nepieciešama būves sastāvdaļa, kas var uzlabot gan estētiskās kvalitātes, gan cilvēka labsajūtu. Visplašāk Latvijas arhitektūrā stikla māksla pārstāvēta kā ailu aizpildījums, konkrētāk – vitrāžas formā. Pēdējo gadu tendences rāda, ka arvien biežāk tiek izmantots spoguļstikls, kā arī viscaur tonēta stikla plakne. Maģistra darbs “Stikla māksla Latvijas arhitektūrā. Stikla paviljoni Puzes pagastā” sastāv no: 94 lpp., 86 attēliem, 8 pielikumiem un 119 izmantotajiem avotiem. Darbs izstrādāts Rīgā 2023. gadā.
Atslēgas vārdi arhitektūra, stikla māksla, vitrāžas, stikla bloki, krāsaini stikli, stikla apdruka, teksturēts stikls, spoguļstikls, krāsas ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, glass art, stained glass, glass blocks, colored glass, glass print, textured glass, mirror glass, color effect
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 21:20:52