Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Pakalpojumu pieejamības izvērtējums Jēkabpils novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the availability of services in Jēkabpils region after the administrative territorial reform
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba autore Egita Mickeviča izstrādāja darbu, kura temats ir “Pakalpojumu pieejamības izvērtējums Jēkabpils novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas”. Maģistra darba vadītājs ir Pr. docents, Mg. oec., Dipl. oec. Uldis Kamols. Izstrādātā maģistra darba mērķis ir novērtēt pakalpojumu pieejamību Jēkabpils novadā. Maģistra darba pirmajā daļā tika izpētīta pakalpojumu būtība un raksturojums, detalizētāk izpētot pašvaldību funkcijas un no tām izrietošos pakalpojumus, kas ir jānodrošina pašvaldībām Latvijā. Daļas beigās tika analizēta administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Latvijas teritoriālo iedalījumu. Darba otrajā daļā ir veikta Jēkabpils novada statistiskā analīze un Jēkabpils novada pakalpojumu pieejamības analīze balstoties uz iedzīvotāju un Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvja – domes priekšsēdētāja viedokļiem, kā rezultātā ir konstatētas nozares, kurās ir ierobežota pakalpojumu pieejamība Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Trešajā daļā tiek novērtēta esošā situācija ar ģimenes ārstu praksēm Jēkabpils novadā un piedāvātas jaunu ģimenes ārstu prakses vietu izveides teritorijas, analizētas izmaksas un ierobežojumi ar kuriem nākas saskarties iedzīvotājiem, lai saņemtu ģimenes ārsta pakalpojumus. Tiek aprēķinātas izmaksas jaunas ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai un apskatīts valsts finansējums ģimenes ārstu praksēm, kā arī pieejamais atbalsts no Jēkabpils novada pašvaldības un Eiropas Savienības fondiem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi. Darbā izmantotas 60 literatūras un avotu saraksta vienības. Darba autore secina, ka iedzīvotājiem šobrīd ir izveidojies stereotips par to, ka pakalpojumu pieejamību ietekmē administratīvi teritoriālā reforma, nevis situācija, kas ir radusies kopumā problēmas saasinājuma iespaidā. Jo veselības pakalpojumu nozarē, konkrētāk ģimenes ārstu pieejamību reģionos ietekmē nevis administratīvi teritoriālā reforma, bet kopējā situācija valstī ar ģimenes ārstu pieejamību jeb drīzāk nepieejamību, jo ģimenes ārsti uz reģioniem nevēlas doties strādāt.
Atslēgas vārdi administratīvi teritoriālā reforma, pakalpojumu pieejamība, Jēkabpils novads, ģimenes ārstu prakses
Atslēgas vārdi angļu valodā administrative territorial reform, availability of services, Jekabpils region, family doctor practice
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 21:01:10