Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zilās zonas un ūdens sports pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Blue Spaces and Water Sports in the Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Una Īle
Anotācija Bakalaura darbs “zilās zonas un ūdens sports pilsētvidē” iektver zilo zonu infrastruktūras analīzi augošo pilsētu vidē attīstītajās valstīs un to, kā cilvēki mijiedarbojas ar savas pilsētas ūdens ainavu gan atpūtas, gan sporta kontekstā. Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras skolas studente Margarita Belova. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir apkopota zilo zonu vēsture, kas ilustrē kādēļ ap upju krastiem ir vēsturiski veidojušās blīvi apdzīvotas teritorijas un kā teritorijas gar upēm, kas agrāk tika izmantotas rūpniecībai, tiek lēnām pārveidotas par brīvā laika pavadīšanas vietām. Darba otrajā daļā tiek analizēta zilo zonu potenciālā labvēlīgā ietekme uz pilsētvides iedzīvotāju veselību un labsajūtu, kādā līmenī šīs telpas palīdz mazināt stresa sajūtu un veicināt fizisko aktivitāti. Trešajā darba daļā tiek veikta esošo zolo zonu analīze trijās Eiropas Savienības valstu pilsētās: Mārburgā, Gēteborgā un Rīgā, lai novērtēt to savstarpējās līdzības, kā arī noteikt pilsētu individuālos panākumus un nepilnības tās attiecīgo krastmalu izmantošanā, un veikt analīzi par pieejamības nozīmi šādās telpās. Visbeidzot, darbs ietver projekta aprakstu, kas izstrādāts, pamatojoties uz darba teorētiskās daļas secinājumiem un atziņām. Darbā tiek secināts, ka labi iekārtoto zilo zonu klātbūtne cilvēku ikdienā ir saistīta ar fiziskās aktivitātes pieaugumu un mentālās un garīgās labsajūtas uzlabošanos, un, lai gan Rīga vairākos aspektos ir līdzīga gan Mārburgai, gan Gēteborgai, Rīgā trūkst pieejamu un labi izvietotu zilo zonu pilsētas centrā, salīdzinot gan ar Gēteborgu, gan Mārburgu; abām šīm pilsētām ir ir savas unikālās stiprās puses ikdienas lietošanai paredzēto zilo zonu ziņā. Ūdens sporta būvju pareizai integrēšanai pilsētvidē ir nepieciešams harmonisks dizains ar citām publiskajām telpām un objektiem. Darbs is rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 29 lpp., ieskaitot 24 attēlus un shēmas. Darbam ir 1 pielikums. Tiek izmantoti 27 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi zilā zona, ūdens sporta veidi, pilsētvide, upe, kanāls, krastmala
Atslēgas vārdi angļu valodā blue space, water sports, urban environments, river, canal, waterfront
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2024 21:43:03