Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības ietekmējošo faktoru novērtējums modes industrijas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of Sustainable Entrepreneurship Influencing Factors for Fashion Industry Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Tatjana Ņikitina
Anotācija Noslēguma darba temats: Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ietekmējošo faktoru novērtējums modes industrijas uzņēmumiem Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 9 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 55 avoti angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Vide un apkārtne regresijas analīzē būtiski ietekmē ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Pozitīva prakse, piemēram, videi draudzīga piegāde un atkritu-mu apsaimniekošana, spēcīgi ietekmē ilgtspējības iniciatīvas. Biznesa faktoriem ir liela nozīme, atspoguļojot stratēģiskus lēmumus un ekonomiskos aspektus, kas veicina ilgtspējību regresijas analīzē. Ieguldījumi ilgtspējīgās tehnoloģijās un biznesa stratēģiju saskaņošana ar ilgtspējības mērķiem ir ļoti svarīga. Uzvedības prakse un cilvēkresursu va-dība arī sniedz mērenu ieguldījumu saskaņā ar regresijas analīzi. Ilgtspējīgas uzņēmējdar-bības veicināšanai darbinieku vidū un ētiskas uzvedības veicināšanai ir nozīme ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā. Organizācijas kultūrai regresijas analīzē ir mērena ietekme. Uzņēmumi, kas uzsver sociālo atbildību un savās vērtībās iekļauj ilgtspējību, veicina ilgtspējīgu uz-ņēmējdarbību. Līdz ar to autore piedāvā modelī iekļaut četrus galvenos ilgtspēju veicinošos elementus atbilstoši katras dimensijas ietekmei, kas palīdzēs ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai Indijas modes uzņēmumos. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Paul Roland R. (2024) Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību ietekmējošo faktoru novērtējums modes industrijas uzņēmumiem Maģistra darbs/ I. Andersone.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 84. lpp.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga uzņēmējdarbība, apģērbu rūpniecība, ietekmējošie faktori un ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable entrepreneurship, Apparel Industry, Influencing factors and Sustainability
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 16:53:19