Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas ēkas jaunbūves projekts Aviācijas ielā 4A, Jelgavā", ( Pētn.daļa "Tērauda konstrukciju efektīvo koroziju aizsardzību metodes un to salīdzinājums")
Nosaukums angļu valodā "Production plant project in Aviācijas street 4A, Jelgava", (Research "Methods of effective corrosion protection of steel structures and their comparison")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Rihards Gailītis
Anotācija Diplomprojektu veido divas daļas - pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Pētnieciskajā daļā tika apskatītas metāla konstrukciju efektīvās korozijaiszardzības metodes un izveidot to tehniski – ekonomisko salīdzinājumu. Pētījuma mērķis ir izpētīt korozijaizsardzības metodes un pēc atlasītiem kritērijiem noteikt visefektīvāko. Pētnieciskās daļas literatūras sadaļā tika apskatīti korizijaizsardzības pamatcēloņi un mehānismi, uzsvars likts uz aizsardzības pasākumu nozīmi, lai novērstu vai aizkavētu tās rašanos. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāts ražošanas ēkas jaunbūves projekts. Tehniskais projekts sastāv no vairākām sadaļām ar arhitektūras, siltumtehnikas, buvkonstrukcijas, ugunsdrošibas, ekonomikas un būvdarbu organizācijas risinājumiem. Ēkai ir projektēti 2 virszemes stāvi. 1. stāvā tiek izvietotas ražošanas un administrācijas telpas strādniekiem, savukārt 2. stāvā tiek izvietotas ofisa telpas. Projekta izstrādē tika pielietotas studiju laikā gūtās zināšanas. Grafiskajā daļā izstrādāts ēkas ģenerālplāns, arhitektūras plānojums, ēkas fasādes, griezumi, montāžas rasējumi, nesošo konstrukciju darba rasējumi, kā arī būvniecības ģenerālplāns un kalendārais būvdarbu veikšanas grafiks. Darbs sarakstīts latviešu valodā. Grafiskā daļa rasēta programmā AutoCad 2021. Darbs izstrādāts izmantojot datorprogrammas MS Word, MS Excel. Konstruktīvie aprēķini veikti datorprogrammā AxisVM 16. Diplomprojekts sastāv no 157 A4 lapas, 28 tabulas, 34 attēli un 13 A1 rasējumiem, kopā izmantoti 54 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Tērauda konstrukciju efektīvo koroziju aizsardzību metodes un to salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Methods of effective corrosion protection of steel structures and their comparison
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2024 19:46:18