Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradētu teritoriju revitalizācija sarūkošas pilsētas kontekstā: Radošais kvartāls Gajoka apkaimē, Daugavpilī.
Nosaukums angļu valodā Revitalisation of Brownfield Territories in the Context of Shrinking Cities: Creative Quarter in Gajoks Neighbourhood in Daugavpils
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Dace Kalvāne
Anotācija Maģistra darba “Degradētu teritoriju revitalizācija sarūkošās pilsētas kontekstā” mērķis ir salīdzināt sarūkošu pilsētu attīstības stratēģijas, izstrādājot attīstības vīziju Daugavpils pilsētas Gajoka apkaimei Darba pirmajā nodaļā tika apskatīta sarūkošu pilsētu pieredze. Šīs nodaļas ietvaros tika aprakstīti pilsētu sarukšanas galvenie cēloņi, apskatītas vairāku pasaules pilsētu izmantotās stratēģijas, ka arī analizēta Latvijas valstspilsētu attīstība pilsētu sarukšanas kontekstā. Darba otrajā nodaļā pētījums tiek fokusēts uz degradētu teritoriju reģenerāciju. Šīs nodaļas ietvaros tika aprakstītas zaļās degradētu teritoriju attīstības stratēģijas, degradētu teritoriju reindustrializācija un adaptīvā izmantošana, kā arī vietas zīmola izveides stratēģija. Darba trešajā nodaļā tiek pētīta Daugavpils pilsētas vēsture, mūsdienu attīstība, tiek analizēta Gajoka apkaimes pašreizējā situācija un ieskicēti nākotnes attīstības virzieni. Maģistra darbā veltīta nodaļa veltīta diplomprojekta “Radošais kvartāls Gajoka apkaimē, Daugavpilī” skaidrojošajam aprakstam. Atslēgas vārdi: sarūkošas pilsētas, degradētu teritoriju reģenerācija, reindustrializācija, adaptīvā izmantošana, zīmola izveide, Daugavpils, Gajoks. Kopējais darba apjoms ir 89 lapaspuses, no kurām 5 ir pielikumā. Darbā iekļauti 55 attēli, 7 tabulas, 27 grafiki, 7 shēmas. Darbam ir 1 pielikums un ir izmantoti 161 avoti.
Atslēgas vārdi sarūkošas pilsētas, degradētu teritoriju reģenerācija, reindustrializācija, adaptīvā izmantošana, zīmola izveide, Daugavpils, Gajoks.
Atslēgas vārdi angļu valodā shrinking cities, regeneration of brownfield areas, reindustrialization, adaptive re-use, city branding, Daugavpils, Gajoks
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:09:26