Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta kompleksa ar jaukto karkasu konstruktīva risinājuma pamatojums" (Inž.pr."Sporta komplekss ar jaukto karkasu")
Nosaukums angļu valodā "Justification for the structural design of a mixed frame sports complex"(Eng."Sports complex with mixed frame")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Pāvels Tihomirovs
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts latviešu valodā Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības fakultātes, Būvniecības un rekonstrukcijas institūta, būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojekta apjoms ir 147 lapaspuses datorsalikumā un tas sastāv no divām daļām: bakalaura daļas, inženierprojekta daļas. Bakalaura daļas tēma ir “Sporta kompleksa ar jaukto karkasu konstruktīva risinājuma pamatojums”. Darba izstrādē tiek veikta literatūras analīze, aptverot šādas tēmas: 1. Dažādu konstruktIvo risinājumu klasifikācija; 2. Labāko variantu salīdzinājums pēc literatūras izpētes apkopojuma; 3. Konstruktīvo risinājumu salīdzinājums pēc konstrukcijas pašizmaksas kritērija; 4. Sporta kompleksa zonas karkasa racionālo ģeometrisko parametru noteikšana; 5. Optimālāka varianta izvēle, balstoties uz iegūtiem rezultātiem ar tālākiem secinājumiem. Inženierprojekta tēma ir “Sporta kompleks ar jaukto karkasu”. Ēkai ir divas zonas, kas ir sadalītas pēc pielietojuma veida un konstruktīvā risinājumā. 1. Zona domāta sporta laukuma izveidei. Tās konstruktīva shēma ir tērauda kolonnas, virs kurām balstītas jumta kopnes. Ēkai izmantotas vertikālās un horizontālās saites telpiskai noturībai. 2. Zonas konstruktīvo shēmu veido koka kolonnu režģis, uz kurām balstās CLT paneļu klājs kombinācijā ar betona slāni. Darbba ietvaros aprēķinātas nesošās konstrukcijas – jumta kopne, tērauda kolonna, koka kolonna, starpstāvu pārseguma CLT panelis, pāļu pamati zem noslogotākās koka kolonnas. Ir izskatīti un aprēķināti tādi mezgli – jumta balstīšanas mezgls uz tērauda kolonnas, tērauda kolonnas balstmezgls, koka kolonnas balstmezgls. Darbā ietverta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība. Ir aprēķināta objekta koptāme un pamatu darbu lokālā tāme, kalendārais grafiks. Diplomprojekta apjoms iekļauj 27 tabulas un 91 attēli, 9 A1 formātā rasējumus.
Atslēgas vārdi konstruktīvais risinājums, konstrukcija, robežstāvokļi, dimensionēšana, otrās kārtas polinoms
Atslēgas vārdi angļu valodā constructive solution, construction, limit states, dimensioning, second-order polynomial
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2024 17:11:53