Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pārstrādāto riepu gumijas izmantošana kā pildvielas GCP saistvielā 3D printēšanai" (Inž.pr."Gumijas riepu pārstrādes rūpnīcas jaunbūve Jēkabpilī")
Nosaukums angļu valodā "Use of recycled tire rubber as a filler in GCP binder for 3D printing"(Eng."New construction of the rubber tire processing plant in Jekabpils")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Genādijs Šahmenko
Recenzents Elīna Barone
Anotācija Bakalaura darbs izstrādāts Rīgas Tehnsikās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Materiālu un konstrukciju institūta, būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – pētnieciskās un inženierprojekta daļas. Pētnieciskajā daļā tika apskatīta tēma “Pārstrādāto riepu gumijas izmantošana kā pildvielas ģipša-cementa-pucolāna (turpmāk tekstā GCP) saistvielā 3D printēšanai”, savukārt inženierprojekta daļā tika izstrādāta “Gumijas riepu pārstrādes rūpnīcas jaunbūve Jēkabpilī” Latgales ielā 44, Jēkabpilī. Mūsdienās ekonomiskā izaugsme un materiālo labumu ražošana kļūst arvien intensīvāka, līdz ar to pieaug atkritumu daudzums un to utilizācijas nepieciešamība. Šajā sakarā atkritumu pārstrāde un to otrreizēja izmantošana kļūst arvien aktuālāka. Pētnieciskās daļas ietvaros tika izpētīts betona 3D printēšanas potenciāls, izmantojot inovatīvu betonu, t.i ģipša-cementa-pucolāna kompozītu ar pievienotām pārstrādāto riepu granulām. Pētnieciskā daļas ietvaros tika veikts literatūras apskats un analīze par riepu pārstrādi, GCP pielietošanu būvniecībā, veiktajiem pētījumiem par gumijas granulas izmantošanu būvniecībās jomā. Pētnieciskā daļa satur pielietoto izejmateriālu un betona paraugu sastāvu aprakstus. Tika izstrādāti attiecīgo sastāvu paraugi, veikta to testēšana un iegūto rezultātu analīze. Noslēgumā tika secināts, ka drukāšanai piemērotākais ir sastāvs kam pievienotās gumijas attiecība pret saistvielu ir 25%, rezultātā tieši šis sastāvs tika drukāts izmantojot betona 3D printeri. Pētnieciskā daļa sastāv no 51 lappusēm, 26 attēliem, 12 tabulām. Inženierprojekta daļas ietvaros izstrādāts gumijas riepu pārstrādes rūpnīcas jaunbūves projekts. Šīs daļas ietvaros tika veikts projektējamās ēkas vispārtehniskais raksturojums, kas ietver arhitektūras un konstruktīvo risinājumu aprakstu, siltumtehnisko aprēķinu, inženiertīklu risinājumu u.c.. Aprakstīta būvkonstrukciju daļa, t.i. veikti kopnes, kolonnas, seklo pamatu, sajūguma mezgla un balstmezgla kontrolaprēķini. Tika izstrādāts darbu veikšanas projekts, kas ietver būvprocesu aprakstu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, sastādītas izmaksu tāmes lokāliem darbiem un visam projektam, un būvdarbu kalendāris grafiks. Inženierprojekta daļa sastāv no 111 lappusēm, 51 attēliem, 22 tabulām un 45 formulas. Grafiskā daļa sastāv no 10 rasējumiem.
Atslēgas vārdi GCP saistviela, betona 3D printēšana, betons ar gumijas granulu pildvielu
Atslēgas vārdi angļu valodā GCP binder, concrete 3D printing, concrete with added rubber crumbs
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2024 08:38:53