Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Atvieglotie kompozītmateriāli no reciklēta ģipša"
Nosaukums angļu valodā "Lightweight composite materials from recycled gypsum"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Genādijs Šahmenko
Recenzents Sanita Rubene
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, Materiālu un konstrukciju institūta, būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Maģistra darba tēma – “Atvieglotie kompozītmateriāli no reciklēta ģipša” izskata atvieglotu kompozītmateriālu iegūšanu no reciklēta ģipša. Darba mērķis ir izveidot būvniecības industrijai ilgtspējīgus un pēc īpašībām pamatoti izmantojamus atvieglotus kompozītmateriālus no reciklēta ģipša. Darba izstrādē tiek veikta literatūras analīze, aptverot šādas tēmas: paraugu testēšanas metodika, ģipškartona sagatavošana reciklēšanai, ģipša paraugu veidošana, metakaolīna ietekme uz ģipša sastāviem u.c. Maģistra darbs sastāv no 4 sadaļām, ievada, analītiskās daļas, eksperimentālās daļas un secinājumiem. Ievadā sadaļā tiek aprakstīts maģistra darba pētnieciskās daļas aktualitāti un nozīmi mūsdienu būvniecības industrijā. Materiālu un metodes sadaļā tiek aprakstīts par izmantotajiem materiāliem, to iegūšanu, sagatavošanu, kā arī par paraugu maisīšanu, svēršanu, veidošanu un atveidņošanu. Eksperimentālas daļas sadaļās tiek apkopoti dati par izveidotajiem sastāviem, to testēšanas metodikām un testēšanas iegūtajiem rezultātiem. Tika veikti testi priekš spiedes stiprības sausā un mitrā veidā, noteikta paraugu skaņas izolācija un absorbcija, kā arī paraugi tika novēroti ar digitālo un skenējošo elektronu mikroskopu. Secinājumu sadaļā tiek veikta analīze par darbu kopumā, iegūtajiem rezultātiem, paraugu salīdzināšanu kā arī tiek minēti veidi, kā izveidoto paraugu sastāvus varētu nākotnē izmantot vai kā tos uzlabot. Maģistra darbs sastāv no: 84 lappusēm, 61 attēliem, 23 tabulām, 35 literatūras avotiem. Pielikums sastāv no 14 tabulām
Atslēgas vārdi Ģipškartona reciklēšana, ilgtspējīga būvniecība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Gypsumboard recycling, sustainable construction.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2024 13:12:04