Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības nozares problēmas un to uzlabošana aprites ekonomikas mērķu sasniegšanai Pakistānā
Nosaukums angļu valodā Challenges of the construction industry and their improvement to achieve circular economy goals in Pakistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darba mērķis ir apzināt būvniecības nozares problēmas un iespējamos risinājumus aprites ekonomikas mērķu sasniegšanai Pakistānā. Aprites ekonomikas mērķu sasniegšana Pakistānas būvniecības nozarē ir ļoti svarīga, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu vides pārvaldību. Liela resursu izmantošana un atkritumu rašanās rūpniecībā prasa pāreju uz aprites principiem, kas atbalsta resursu saglabāšanu, atkritumu samazināšanu un otrreizējās pārstrādes veicināšanu. Aprites ekonomikas mērķi sniedz ekonomiskus ieguvumus, samazinot izmaksas, veicinot inovācijas un uzlabojot konkurētspēju. Pētījuma jautājumi ir PJ1-Kādas ir problēmas, kas saistītas ar Pakistānas būvniecības nozari? PJ2. Kādi ir faktori, kas rada problēmas Pakistānas būvniecības nozarē, lai sasniegtu aprites nozares mērķus? PJ3. Ko var darīt, lai pārvarētu problēmas, ar kurām saskaras Pakistānas būvniecības nozare, lai sasniegtu aprites ekonomikas mērķus? Metodoloģijā izmantotā pieeja ir pētnieciskā un kvantitatīvā pieeja. Šajā pētījumā izmantotie primārie dati tika iegūti tiešsaistes aptaujās, kas tika nosūtītas, izmantojot sociālo mediju platformas. Aptaujas anketa sastāv no 17 jautājumiem, kas sadalīti dažādās apakškategorijās. Kā pirmais datu analīzes solis tiek veikta aptaujas rezultātu aprakstošā analīze, izmantojot grafisko attēlojumu. Aptaujas atbildes ir analizētas, izmantojot statistikas metodi, piemēram, faktoru analīzi. Darbs sastāv no vairākām sadaļām, tai skaitā ievada, analītiskas daļas, teorētisko daļas, praktiskas daļas un secinājumiem un priekšlikumiem. Darba ievadā ir padziļināta diskusija par pētījuma nozīmi, mērķi, uzdevumiem, pētījuma jautājumu, ierobežojumiem un pētījuma kopsavilkumu. Šī pētījuma pirmajā sadaļā aplūkota Pakistānas būvniecības nozare, aprites ekonomikas mērķi, izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras, īstenojot aprites ekonomikas mērķus, un faktori, kas ietekmē to ieviešanu. Praktiskajā daļā aptaujas rezultāti tika analizēti, izmantojot aprakstošo un faktoru analīzi. Tiek piedāvāts modelis aprites ekonomikas mērķu sasniegšanai Pakistānas būvniecības nozarē. Maģistra darbs sastāv no 109 lapām, ieskaitot atsauces un pielikumus ar 35 attēliem un 14 tabulām. Literatūras saraksts un avotu saraksts ietver 105 angļu valodas avotus. Ir 2 pielikumi. Atslēgvārdi: Aprites ekonomika, Aprites ekonomikas mērķu īstenošanu ietekmējošie faktori, Pakistānas būvniecības nozare, Būvniecības nozares problēmas.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: Aprites ekonomika, Aprites ekonomikas mērķu īstenošanu ietekmējošie faktori, Pakistānas būvniecības nozare, Būvniecības nozares problēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Circular economy, Factors affecting the implementation of circular economy goals, Pakistan construction industry, Problems in construction industry.
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2024 17:20:23