Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Comparative Analysis of Pandas and Polars Python Libraries
Nosaukums angļu valodā Pandas un Polars datu analīzes bibliotēku salīdzinošs pētijums
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Valdis Saulespurēns
Recenzents Ilze Birzniece
Anotācija Pandas un Polars ir divas vissvarīgākās bibliotēkas datu analīzes veikšanai Python. Šīs bibliotēkas efektīvi veica datu analīzi savā starpā dažādām datu analīzes operācijām, tāpēc kļuva svarīgi izveidot ceļvedi datu analītiķiem, lai viņi varētu izvēlēties labāku bibliotēku, pamatojoties uz viņu analītiskajām vajadzībām. Šis darbs ir vērsts uz Pandas un Polars bibliotēku salīdzināšanu. Šajā darbā tika analizēti un salīdzināti abu bibliotēku jēdzieni un iezīmes un to praktiskais pielietojums dažādās datu analīzes operācijās. Diplomdarbā tika iekļauta arī virkne testu, lai noteiktu abu bibliotēku veiktspēju, veicot dažādas datu analīzes darbības ar lielām un mazām datu kopām apstrādes ātruma un atmiņas efektivitātes ziņā. Šie testi sniedza ieskatu katras bibliotēkas stiprajās un vājajās pusēs, ļaujot labāk izprast to piemērotību dažādiem datu analīzes uzdevumiem. Paredzams, ka šī darba veidlapas rekomendācijas rezultāti kalpos kā vērtīgs resurss datu analītiķiem un zinātniekiem, izvēloties savām specifiskajām prasībām atbilstošāko bibliotēku, kas uzlabos datu analīzes projektu efektivitāti un lietderību. Bakalaura darba apjoms ir 86 lappuses (ieskaitot bibliogrāfiju un pielikumus), kurā ir arī 8 tabulas, 42 attēli, 3 pielikumi un 37 uzziņas avoti.
Atslēgas vārdi Python datu analīze, Pandas, Polāri, Datu analīzes bibliotēkas, Pandu un Polāru salīdzinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Python data analysis, Pandas, Polars, Data analysis libraries, Pandas and Polars comparison
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2024 16:04:14