Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Indijas tekstilrūpniecības sociālās ilgtspējas prakses novērtējums
Nosaukums angļu valodā An Assessment of Social Sustainability Practices of the Textile industry in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Angelina Roša
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba temats: Indijas tekstilrūpniecības sociālās ilgtspējas prakses novērtējums. Maģistra darbs rakstīts: Raksts angļu valodā sastāv no ievada, trim pamatdaļas daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. 90 lappusēs ir 32 attēli, 16 tabulas un trīs formulas. Kopumā bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir minēti 94 avoti angļu valodā. Pielikumi kopā 9 lpp. Maģistra darba galvenie rezultāti: Indijas tekstilrūpniecība, kas ir nozīmīgs pasaules tirgus dalībnieks, pašlaik tiek pārbaudīta, jo pastāv bažas par darba tiesībām, ietekmi uz vidi un labklājību. Ir sarežģīti saskaņot ekonomiskos mērķus ar sociālo ilgtspējību; tādēļ ir nepieciešama visaptveroša pašreizējās prakses un tās ietekmes uz uzņēmumu paplašināšanos un progresu analīze. Šī maģistra darba mērķis ir novērtēt sociālās ilgtspējas prakses ietekmi uz biznesa izaugsmi un tekstilrūpniecības attīstību Indijā. Šajā pētījumā tiek izmantota jaukto metožu pieeja, lai novērtētu sociālās ilgtspējības prakses ietekmi uz Indijas tekstilrūpniecības komerciālo izaugsmi un attīstību. Lai noskaidrotu dominējošo praksi, tiek veikts literatūras apskats, kam seko digitālas aptaujas izplatīšana 140 ieinteresētajām personām. Pēc tam SPSS 28. versija tiek izmantota, lai veiktu datu vairākkārtēju lineāro regresijas analīzi, lai noskaidrotu, vai šai praksei ir pozitīva ietekme uz rādītājiem, kas saistīti ar organizācijas izaugsmi un attīstību. Rezultāti pēc tam tiek izmantoti, lai formulētu ieteikumus sociālās ilgtspējības prakses uzlabošanai Indijas tekstilrūpniecībā ar galveno mērķi veicināt ilgtspējību un veicināt ilgstošu paplašināšanos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vijayan, I. P., Roša, A. (2024). Indijas tekstilrūpniecības sociālās ilgtspējas prakses novērtējums. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 100 lpp.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, sociālā ilgtspējība, tekstilrūpniecība Indijā, sociālās ilgtspējības prakse, Indijas tekstilrūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, Social Sustainability, Textile industry in India, Social sustainability practices, Indian Textile Industry
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 12:05:43