Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of apartment house management processes
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Iveta Amoliņa
Anotācija Maģistra darba “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu pilnveide” autore ir Nadežda Kairāne. Zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Ineta Geipele. Maģistra darbs ietver trīs daļas, kur katra atspoguļo noteiktu pētījuma aspektu, un veido loģisku secību, kas ved pie mērķa sasniegšanas. Darba analītiskajā daļā autore raksturo nekustamo īpašumu un kā tas tiek iedalīts balstoties uz starptautisko nozaru klasifikatoru; kā tiek klasificētas tieši dzīvojamās mājās un to dažādības īpatsvars, un kādi faktori var ietekmēt tirgu; apskata dzīvojamo māju regulējošos normatīvos aktus Latvijā. Teorētiskajā daļā autore analizē pārvaldīšanas uzņēmumus un kā tos iekļauj pārvaldnieku reģistrā, padziļināti analizējot divus uzņēmumu darbību – SIA “WESTAKTIV” un SIA “Selectum home”; pārvaldīšanas līgumu slēgšanas procesu galvenās nianses un reglamentējošo bāzi, un kādi līgumi tiek piedāvāti no uzņēmumu puses; izveidota SVID analīze pārvaldīšanas procesam, lai noteiktu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, identificējot galvenās problēmas. Maģistra darba praktiskajā daļā autore analizē un piedāvā risinājumus uzņēmumu darbības procesu pilnveidei; sniedz SVID analīzē konstatētajiem draudiem risinājumus, kā var mazināt draudus; analizē iedzīvotāju aptaujā iegūtos rezultātus un nozares speciālistu sniegto informāciju un intervijas datus. Sniedz priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbs sastāv no 82 lappusēm, 7 tabulām, 11 attēliem, 55 literatūras avotiem, ieskaitot elektroniskos resursus, zinātniskos rakstus, publikācijas un uzņēmumu iekšējos datus, un 6 pielikumiem.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārvaldīšanas procesi, tiesiskā reglamentācija, pārvaldīšanas uzdevumi, pārvaldīšanas piedāvājumi, draudi, pilnveide, efektivitāte, kvalitāte, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā apartment house, management processes, legal regulation, management tasks, management offers, threats, improvement, efficiency, quality, sustainability
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2024 23:53:11